Forskaren: Så viktig är rektorn för barnens språkutveckling

Förskolerektorns roll är avgörande för att språkutvecklings­arbetet på förskolan ska lyckas, visar forskningen. Arbetet måste bedrivas systematiskt och med uthållighet – projekt kortare än ett och ett halvt år kan man skippa direkt, enligt pedagogikforskare Ann S. Pihlgren