Läslyftet lyckat trots att alla mål inte uppnåtts

Ungefär en fjärdedel av alla lärare och förskolepersonal i Sverige har deltagit i Läslyftet. Utvärderingen visar positiva resultat trots att vissa högt ställda mål inte uppnåtts. Granskningen har utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstads universitet.