Leken ökar tryggheten för barn från annan kultur

Barn som kommer till Sverige från en annan social kultur har många gånger inte fått tid eller utrymme för lek. Att aktivt observera och interagera via leken kan vara ett sätt att ge stöd och skapa trygghet. Leken kan göra övergången till det nya livet mjukare. Nadezda Lebedeva vid Högskolan Dalarna har undersökt hur man studerar barns lek.