Mer än kompetensutveckling krävs för att möta barn med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskola känner sig tryggare i sin undervisning. Ny forskning visar nu att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att barn och elever med autism ska få bättre förutsättningar.