Natur och djur kan ge goda förutsättningar för barn med autism

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström har i ett licentiatarbete vid SLU Alnarp undersökt samspelet mellan barn och ungdomar med autism och deras husdjur.