Nu öppnar ansökan till forskarskolan ReCEC

Forskarskolan tar sin utgångspunkt i att förskola, förskoleklass och grundskolans första år är viktiga institutioner för att främja den växande generationens lärande, utveckling och deltagande i kulturella praktiker. Forskarskolan ges i samarbete mellan fem universitet och högskolor: Göteborg (värdinstitution), Karlstad, Kristianstad, Mälardalen och Umeå.