Ny professor vill bidra till barns delaktighet

Anette Emilson är ny professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet – och först i raden av professorer med att ha en inriktning mot förskolan. En viktig drivkraft i hennes forskning är att nå kunskap som kan bidra till att stärka lärares arbete med barns delaktighet och tillhörighet i förskolan.