Praktiknära forskning ska stärka förskolorna i Askersunds kommun

Kollegialt lärande i förskolan – det är fokus för det nystartade praktiknära forskningsprojektet som Örebroforskaren Karin Alnervik bedriver i samarbete med Askersunds kommun. – Målet är att hitta fungerande strukturer och former för kollegialt lärande som leder till utveckling av verksamheten, säger hon.