Resurssvaga barn ska få bättre hälsa

Hur motverkar man övervikt och stillasittande hos barn i resurssvaga områden? Detta ska forskargruppen bakom projektet Improve ta reda på tillsammans med föräldrar till barn i förskoleklass i ett 40-tal skolor i flera kommuner. Genom studien vill forskarna ta reda på vilka strategier som fungerar bäst, både på organisations- och individnivå.