Särskilt stöd sätts inte alltid in i förskolan – trots att behovet upptäcks

En bra förskola gynnar barns utveckling och bidrar till psykiskt välbefinnande, visar en ny kunskapsöversikt. Men särskilt stöd sätts inte alltid in, även om behovet uppmärksammas av personalen, konstaterar Eva Björck, professor i forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping och en av rapportförfattarna.