Stora internationella skillnader i hur förskolor hanterat coronapandemin

En ny studie beskriver hur förskolor och förskollärare i Sverige, Norge respektive USA agerade när coronapandemin slog till i våras. – Det är en ögonöppnare bara att få de olika strategierna beskrivna. Det är helt olika världar, säger Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.