Treårigt forskningsprojekt har höjt kvaliteten i Skurups förskolor

År 2018 startade forskningsprojektet Flerstämmig undervisning i förskolan. Åtta kommuner, däribland Skurup, satsade på utveckling i förskolan genom att stärka förskollärarens ansvar och uppdrag. Tre år senare har de nya lärdomarna lett till att varje barn i ännu högre grad stimuleras till lärande och tron på sin egen förmåga.