Trygga och tillitsfulla vuxna är viktiga när barn ska berätta om våld i hemmet

Våren 2019 kom Johanna Thulins avhandling om barn som utsatts för våld i hemmet. Avhandlingen fokuserar på en metod som kan användas för att hjälpa barnen bearbeta sina upplevelser och för att få föräldrarna att sluta använda våld. Nu kommer en omarbetad, svensk version av avhandlingen som ska göra den än mer lättillgänglig.