Skräddarsydda abonnemang

Abonnemang för område/organisation

Vårt absolut bästa erbjudande. För dig som vill att flera förskolor, t.ex. ett förskoleområde, en stadsdel, kommun eller fristående organisation ska ha ett gemensamt avtal kan vi ge mycket förmånliga villkor.

Ju fler som går samman, desto bättre erbjudande. Spridningen av Förskoleforums material är dessutom fri inom hela området både vad gäller inloggningar, utskrifter och nedladdningar.

Vid avtal för en hel kommun eller organisation erbjuder vi också fri användning för övergripande personal som t.ex. ledning, specialpedagoger och andra resursteam.

Abonnemanget gäller under tolv månader från första faktureringstillfället. Om inte abonnemanget sägs upp senast tre månader före abonnemangstidens utgång förlängs abonnemanget automatiskt med tolv månader. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Pris per år

Priset per år och förskola blir mer förmånligt än vid beställning av enstaka förskoleabonnemang. Kontakta oss så återkommer vi med förslag!

Till offertförfrågan och kontakt >>

Abonnemang för resursteam och stödfunktioner

Som resursteam, t.ex. specialpedagoger eller kvalitetskoordinatorer, har man ett arbete där man sprider information i organisationen.

Eftersom ett vanligt förskoleabonnemang inte tillåter spridning utanför den egna förskolan, har vi möjligheten att erbjuda ett förmånligt avtal för dessa resursteam där det är tillåtet att sprida materialet.

Abonnemanget gäller under tolv månader från första faktureringstillfället. Om inte abonnemanget sägs upp senast tre månader före abonnemangstidens utgång förlängs abonnemanget automatiskt med tolv månader. Uppsägningen ska vara skriftlig.

Pris per år

Priset per år baseras på det antal förskolor som resursteamet servar. Kontakta oss så återkommer vi med förslag

Till offertförfrågan och kontakt >>