Wetterling

Ann-Marie
Wetterling 

Ann-Marie Wetterling är rektor på Centrumenheten i Köpings kommun. Hon är utbildad specialpedagog och har sedan 2017 arbetat som rektor. Dessförinnan arbetade hon som specialpedagog och förskollärare.