anna-carin håkansson

Anna-Carin
Håkansson

Specialpedagog

Anna-Carin Håkansson är fil.mag. i specialpedagogik, tal- och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på alla stadier både vad gäller utbildning och kompetensutveckling av lärare samt specialpedagogiskt arbete inom kommunal/privat verksamhet samt barn- & ungdomspsykiatrin.