Bodil Cronquist

Bodil
Cronquist

Universitetsadjunkt

Bodil Cronquist är universitetsadjunkt vid Malmö högskola. Hon är kursledare för montessoriutbildningen samt undervisar blivande förskollärare och grundskollärare. Bodil har gett ut två böcker om barns skriv- och läsinlärning: Språket 1 (2008) och Språket 2 (2009) samt två matematikmanualer. Hon är även aktiv i Montessorisällskapet M.E.R. som syftar till att informera om montessoripedagogikens möjligheter och utveckling.

Här på Förskoleforum svarar Bodil Cronquist på dina frågor om montessoripedagogik i teori och praktik.

Frågor & svar

Hej!

Hur använder montessoripedagogen materialet i arbetet med skapande och lärande?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Vilka frågor kan man förvänta sig att föräldrar ställer och vill titta efter när de besöker en montessoriförskola? Tänker framförallt på pedagogernas inställning och hur de ser på sin roll samt dokumentation.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej Bodil!
Tycker du att montessoripedagogiken är något passar alla barn, eller är det så att den är mer lämplig för vissa barn än för andra?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

En kollega till mig har sagt att det inte förekommer fri lek på montessoriförskolor. Stämmer det?
 

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!