Elvira Ashby

Elvira
Ashby

Elvira Ashby är leg logoped och har arbetat med barn inom olika verksamheter i snart tjugo år. Hon är också författare till flera lite extra språkstimulerande barnböcker i serierna Ajja&Bajja och Snicksnacksnoken. Hon arbetar som logoped på Hatten Förlag, skriver frekvent artiklar för Förskoleforum och under 2019 publiceras hennes bok Språkstimulera mera på Studentlitteratur.


Artiklar