Eva Färjsjö

Eva
Färjsjö

Eva Färjsjö är högskoleadjunkt vid Södertörns högskola där hon arbetar inom lärarutbildningen. Förutom ämnesansvar och undervisning i matematikdidaktik har hon också, på uppdrag av Skolverket, utvärderat den matematiksatsning som genomfördes i Sverige under åren 2009–2011. Eva Färjsjö har i över 20 år arbetat som grundskollärare och har även kvar olika utvecklingsuppdrag i sin kommun beträffande kunskapsuppföljning, implementering av Lgr11 och matematikutvecklaruppdrag.