Eva Färjsjö

Eva
Färjsjö

Eva Färjsjö är adjunkt vid Södertörns högskola. Hon arbetar med matematikämnets didaktik och undervisar bland annat inom förskollärarprogrammet.