Förskoleforums
redaktion

Redaktionsansvarig: Eva Hansson (produktchef). Redaktionsgrupp: Ninlil Athoraya (projektkoordinator), Angelica Berg (journalist och förskollärarstuderande), Sanne Björklund (doktorand med bakgrund som rektor i förskolan), Sigrid Ekblad (förläggare Förskola och specialpedagogik), Ulrika Glaser (utvecklingsledare förskola), Karin Herou (journalist), Titti Meden (redaktör), Lotte Mjöberg (journalist, redaktör och författare).