Förskoleforums
redaktion

I redaktionsgruppen ingår Eva Hansson (redaktör), Titti Meden (teknisk redaktör), Ninlil Athoraya (projektkoordinator), Maria Löfstedt (lärare, journalist och kommunikatör), Lotte Mjöberg (journalist och författare), Karin Herou (journalist och förskollärarstuderande), Kerstin Hultén (förläggare Förskola och specialpedagogik) och Sigrid Ekblad (produktchef Kompetensutveckling förskola och skola).


Artiklar