Gudrun Erickson

Gudrun
Erickson

Senior professor
Verksam vid
Göteborgs Universitet

Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forsknings- och utvecklingsintresse rör främst bedömning av språklig kompetens – hur denna manifesteras och kan bedömas, såväl av den lärande individen själv som av externa aktörer. 

Foto: Johan Wingborg.