Strömbäck

Helena
Strömbäck

Helena Strömbäck arbetar som förskollärare på en yngrebarnsavdelning på Palettens förskola i Köpings kommun. Helena har varit verksam inom förskolan i 13 år.