Wallstedt

Johanna
Wallstedt

Wallstedt arbetar som förskollärare på en äldrebarnsavdelning på förskolan Lingonet i Köpings kommun. Hon har arbetat med barn i olika åldrar och verksamheter under hela sitt yrkesverksamma liv.