Karin Ringaby

Karin
Ringaby

Karin Ringaby är rektor på Palettens förskoleenhet i Köpings kommun. Hon har arbetat som rektor sedan 2012 och är förskollärare i grunden.