Bjervås

Lise-Lotte
Bjervås

Universitetslektor
Verksam vid
Linnéuniversitetet

Lise-Lotte Bjervås har en bakgrund som förskollärare men arbetar numera som lektor i pedagogik vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. Hennes forskning är främst riktad mot frågor som rör dokumentation och bedömning i förskolan. Inom ramen för forskningsintresset ligger även värdepedagogiska frågor i förskolan.