Maria Högberg

Maria
Högberg

Jag har arbetat i förskolan i 30 år. Under dessa år har jag fått många nya kunskaper. I mitt arbete är jag inspirerad av både utomhuspedagogik och Reggio Emilia. Jag är utbildad förskollärare och utomhuspedagog. Jag har vidareutbildat mig i utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och digitala verktyg, vilket jag fått mycket användning av i min yrkesroll. Utöver mitt arbete i barngrupp så utbildar jag även pedagoger och studenter genom workshops och föreläsningar utifrån mina kunskaper och erfarenheter.