Maria-Pia Gottberg

Maria-Pia
Gottberg

föreläsare, författare och utbildningskonsult

Maria-Pia Gottberg är en av Sveriges främsta föreläsare och konsulter när det handlar om att bemöta barns känslor. Hon har utvecklat Friendy, ett koncept med stor spridning i Sverige, Norge och Finland, som är ett konkret verktyg för att arbeta med känslor, självkänsla, empati, medkänsla och impulskontroll. 

Maria-Pia Gottberg föreläser och utbildar i Sverige och internationellt samt skriver böcker och artiklar. Hon arbetar upplevelsebaserat med en blandning av teori baserad på aktuell forskning, samarbetsutvecklande övningar och aktiverande frågeställningar.