Marie Lindvall Wahlberg

Marie
Lindvall Wahlberg

Expert systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation

Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Sundbyberg kommun samt författare.

Hon har skrivit flera böcker inom området coaching, lärmiljö och mental träning med inriktning mot barn och unga samt föräldrar. Hennes senaste bok handlar om framgångsrik förskoleutveckling och utkommer på Studentlitteratur 2024. På fritiden skriver hon barnböcker för att förmedla olika mentala verktyg som kan hjälpa barn att lyckas.

Här på Förskoleforum svarar Marie på dina frågor om systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.

Bakgrund

  • Magisterexamen i pedagogik, Umeå universitet.
  • Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet.
  • Utbildare inom coaching, EQ, pedagogiskt ledarskap samt tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola.
  • Certifierad Senior Practitioner Coach med över 3 000 timmar dokumenterade handledande samtal med chefer, teamledare, arbetslag och enskilda medarbetare inom förskola och skola.
  • Föreläsare i systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
  • Mental tränare, Skandinaviska ledarhögskolan.

Frågor & svar

i Lpfö18 så står bland mycket annat följande:

”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål”. Hur kan man tänka kring det? Jag förstår att det är utbildningen i sig som ska utvärderas och inte det enskilda barnet.

Tacksam för svar!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Vi har varit på en föreläsning om pedagogisk dokumentation men behöver veta mer om hur dokumentationen kan fungera som grund för verksamhetsutveckling. Vi tycker att vår dokumentation visar vad vi gör, men hur blir den pedagogisk, och hur kan den fungera som ett verktyg för oss?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!