Mikael Hellstadius

Mikael
Hellstadius

Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Han har drygt femton års erfarenhet av arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet, dels från Skolverket, dels från Regeringskansliet. Sedan 2012 har han sin bas som konsult i eget bolag. Förutom olika typer av utbildningar riktade till politiker, tjänstemän och verksamma i skolor och förskolor utför han konsultuppdrag mot främst kommuner och fristående skolor. Han biträder även kommuner, fristående skolor samt enskilda i olika ärenden.

Meriter i urval:

  • f.d. kansliråd i Regeringskansliet
  • projektledare i Utbildningsdepartementet för arbetet med ny skollag
  • expert i ett tiotal statliga utredningar på skolans område, 2001–2012
  • sekreterare i utredningen om unga som varken arbetar eller studerar, 2012–2013
  • sekreterare i Skolkostnadsutredningen 2015–
  • särskild utredare åt utbildningsministern 2013–2015
  • lärare i skoljuridik på den statliga rektorsutbildningen vid Stockholms universitet, 2012– samt vid Mittuniversitetet, 2015–

Här på Förskoleforum svarar han på frågor om juridik, regler och riktlinjer som påverkar förskolans verksamhet.

Frågor & svar

Hej Mikael!

Vi undrar om hemkommunen är skyldig att betala för förskoleplats till en annan kommun. Har vi rätt att avslå ersättning?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Mikael!

Vi har en fråga beträffande det juridiska ansvaret: En vårdnadshavare hämtar barnet på förskolan och pedagogen har tydligt sagt hejdå till både vårdnadshavaren och barnet. I stället för att åka hem väljer vårdnadshavaren och barnet att stanna kvar en stund på förskolegården. Vem har då det juridiska ansvaret för barnet om det skulle ske en olycka?

Detta är ett dilemma för pedagogerna så det skulle kännas tryggt att veta vad som gäller juridiskt, vem som är ansvarig för barnet.

Tacksam för svar!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Kan det bli några rättsliga konsekvenser om en förskola inte har någon förskollärare? Att det kan få pedagogiska konsekvenser är självklart men kan det även få rättsliga följder? Kan en förskollärares uppdrag delegeras?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Mikael! Jag undrar om jag kan skriva anteckningar med namn och födelseår. Jag är en av fyra specialpedagoger i en kommun med övervägande fristående förskolor. Vi är enbart stöd till dessa. Vi är anställda av kommunen. Vi gör observationer i barngrupper och handleder arbetslag. Naturligtvis har vårdnadshavare lämnat sitt godkännande innan vi går in i ett uppdrag som rör ett specifikt barn.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Jag undrar vad som gäller vid anställning av en lärare i förskolan. Kan jag räkna en lärare (för de yngre åren i skolan) som förskollärare, alltså någon som kan bedriva undervisning och ansvara för t.ex. utvecklingssamtal? Det verkar konstigt annars, tycker jag, men vad säger styrdokumenten och Skolverket egentligen?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Mikael!

Jag och mina kollegor undrar i vilket lagrum det står att vi ska förhålla oss neutrala i frågor som rör vårdnadstvister. Jag har hittat JO uttalanden om att förskola och skola ska vara en neutral plats och att vi ska förhålla oss neutrala och inte ta parti gentemot vårdnadshavare men var hittar jag lagtexten?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Det finns ju regler som styr vem som är ansvarig för undervisningen i förskolan. Om det är en förskola med endast en avdelning och endast en förskollärare med legitimation (som tillika är förskolechef med ansvar för det pedagogiska arbetet) – räcker det då att den förskolläraren arbetar deltid? De övriga som arbetar på förskolan är barnskötare.

Tacksam för svar!

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej Mikael!

Jag har en fråga som gäller riskbedömning när en förskolegrupp går på utflykt och lämnar förskolans gård. Ska förskolepersonalen skriva en riskanalys varje gång de beger sig på utflykt till samma ställe? Ska riskanalysen vara påskriven av förskolechefen?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

När föräldrar gör arbetsinsatser i barngruppen (utan lön) på ett fristående föräldrakooperativ, behöver de då visa utdrag ur belastningsregistret? Frågan kom upp på ett styrelsemöte på förskolan som jag arbetar på.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!