Dags för årets julkalender!

julgranskula med nottecken

Årets julkalender på Förskoleforum går i musikens tecken. I 24 planerade undervisningstillfällen får barnen utforska julens sånger, spela instrument, öva rösten, röra på kroppen och leva sig in i musiken. Kalendern publiceras torsdagen den 18 november.

Skrivet av
Eva Hansson

Wiking_150.jpg
Kalendern är skapad av Anders Wiking, förskollärare och musiker på Ängslyckans förskola. 

Årets kalender är en musik- och rörelsekalender med 24 planerade undervisningstillfällen.

I aktiviteterna möter barnen inte bara musikalisk träning utan även språkträning, literacy och matematiska begrepp. De får träna sin motoriska färdighet och öva på att känna tillit till sin egen förmåga.

Med musiken som medel får vi också in den sociala hållbarheten i gruppaktiviteter. Barnen får träna på att följa gemensamma regler och ta hänsyn till varandra. Med musikens hjälp kan vi nå många av läroplanens mål.

Handledning med dokumentation

Till kalendern följer en handledning. I den finns närmare beskrivningar av de olika undervisningstillfällena samt förslag på en dokumentationstext med koppling till läroplanen. Texten kan ni använda i er egen dokumentation, eller låta er inspireras av den.

Håll utkik!Kalendern publiceras som dagens artikel på Förskoleforum torsdagen den 18 november.