Nätverka med förskolor från hela Europa!

Genom Erasmus+ finns nu möjlighet att kostnadsfritt delta i ett tvådagars seminarium där du får nätverka med andra förskolor från Sverige och övriga Europa.

Kvalitetsarbetet i förskolan och tidiga åldrar är ett högt prioriterat område inom utbildningsprogrammet Erasmus+, och utvecklingsprojekt inom förskolan får varje år bidragsmedel genom programmet.

Kontaktseminarium: Utveckla förskolan med Erasmus+

Under seminariedagarna 9–10 december får du möjlighet att nätverka, utveckla projektidéer och hitta partners för samarbete. Genom open space-övningar tar ni fram gemensamma teman för att kunna påbörja utkast till en projektidé. 

Seminariet arrangeras av Universitets- och högskolerådet, som finns på plats för att berätta mer om programmet Erasmus+ och ge råd kring ansökan till programmet. Du får även ta del av goda exempel och lyssna till experter inom förskoleområdet.

Arbetsspråket är engelska.

Alla som vill utveckla förskolan – d.v.s. huvudmän, förskolor och andra aktörer – är välkomna att ansöka. Endast en person per organisation kan delta.

När du ansöker om en plats behöver du motivera varför du vill delta i evenemanget. Blir det fler än 30 anmälningar från verksamheter i Sverige så gör Universitets- och högskolerådet ett urval.

FAKTA

Målgrupp: Rektorer, pedagoger, förskollärarutbildare, huvudmän med flera vid/för förskolor, utbildningsförvaltningar, skolmyndigheter, skolorganisationer.
Tid: 09 december kl 09:00 - 10 december kl 16:30
Plats: Centralt i Stockholm. Plats meddelas vid bekräftelse på anmälan.
Arrangör: Universitets- och högskolerådet, UHR
Kontakt: jessica.hintze@uhr.se, tel 010-470 04 85
Pris: Ingen kostnad för seminariet och boende. Du kan söka bidrag för resan.
Sista anmälan: 31 oktober

Anmälan till kontaktseminarium i Stockholm 9-10 december 2019 >>