illustration av flera trycksaker i en hög

Ny artikelserie om barn och stress

Nu startar Förskoleforums nya artikelserie om stress hos barn i förskolan. I sex artiklar med tillhörande filmklipp och praktiska verktyg redogör Anna Hellberg Björklund för hur vi kan förstå och hantera stress hos barn.

Skrivet av
Eva Hansson

Stress kan till viss del vara positiv och i förlängningen utvecklande, men ihållande stress hos små barn har potentiellt negativa effekter och kan ibland vara direkt skadlig. Barn har dessutom olika grad av sårbarhet när det gäller belastningar.

– Vad barn möter i förskolan är därför oerhört betydelsefullt. Hur mycket stress som väcks hos barn i verksamheten, liksom vilket stöd pedagoger bistår med i utmanande och jobbiga situationer, är centralt och ibland direkt avgörande för barnets välmående och utveckling.

Det säger Anna Hellberg Björklund i inledningen till sin nya artikelserie om stress hos barn i förskolan.

I serien får du en teoretisk bakgrund och konkreta verktyg, praktiska exempel och reflektionsunderlag som hjälper dig och kollegorna att förstå och förebygga stress hos barnen. 

Till varje artikel finns ett filmklipp som konkretiserar eller fördjupar det som tas upp i texten, vilket gör materialet väl lämpat att använda som fortbildning i arbetslaget eller på hela förskolan.

De sex artiklarna publiceras under november och december. När serien är komplett kommer du också att kunna läsa eller skriva ut hela serien som en sammanhängande pdf.

hellbergbjorklund_200.jpg

 

 

 

 

Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskolan sedan 2011.