Planerat underhåll 24 augusti

verktyg

På morgonen onsdag 24 augusti sker planerat tekniskt underhåll på Förskoleforum, med början klockan 07.30.

Skrivet av
Eva Hansson

Från klockan 07.30 på onsdag morgon kan webbplatsen tidvis vara svår att nå.

Vi räknar att vara klara inom en timmes tid och hoppas att underhållsarbetet inte ska orsaka några besvär för dig.


Illustration: Shutterstock.com.