Stödmaterial för personal utan förskollärarutbildning

Många som arbetar i förskolan saknar förskollärarutbildning. Nu har Skolverket publicerat ett webbstöd som ger grundläggande kunskap om förskollärarens uppdrag och förskolans styrdokument.

Skrivet av
Eva Hansson

Illustration: Shutterstock.com.

Skolverkets nya webbstöd ger en grundläggande orientering i förskolans uppdrag och förskollärarens roll, och riktar sig till personal utan förskollärarutbildning.

Materialet är tänkt att kunna användas både som en sammanhängande helhet och i valda delar.

Till Skolverkets webbstöd Introduktion för dig som arbetar i förskolan >>

Mer om materialetVarje modul består av korta filmer, texter och fördjupningstips.

Avsnitten är:
  • Förskolans uppdrag och styrdokument
  • Aktörer i förskolan
  • Undervisa utifrån läroplanen
  • Förskolan som social arena
  • Dokumentation i förskolan
  • Om ett barn far illa