Artikel
En artikelsamling med fyra artiklar och tillhörande mallar och filmer om förskollärarens pedagogiska ledarskap, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda...
läroplan för förskolan
Artikel
Förskolans senaste läroplan, Lpfö 18, gäller från och med 1 juli 2019. Här kan du läsa mer och ladda ned läroplanen som pdf.
Artikel
Här kan du ladda ned och skriva ut läroplanen på engelska så att den vid behov finns tillgänglig på förskolan.
Artikel
I den här kunskapsöversikten från Skolverket ger en rad framstående forskare sin bild av undervisning i förskolan. Texterna har tagits fram parallellt med revideringen av läroplanen.
Artikel
Här kan du ladda ned ”Måluppfyllelse i förskolan – Skolverkets allmänna råd med kommentarer” (2017). De allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av...
Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.
Artikel
Här kan du ladda ned Skolverkets stödmaterial för arbetet med pedagogisk dokumentation: ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation.”
Artikel
Här hittar du skollagen i sin helhet. Du kan också ladda ned kapitel 8 om förskolan som en separat pdf.
Artikel
Här kan du hämta Skolverkets stödmaterial ”Kvalitetsarbete i praktiken”, som innehåller konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas.
Artikel
Här kan du hämta ”Flera språk i förskolan”, ett stödmaterial som ger kunskap och inspiration i arbetet med flerspråkighet i förskolan.