Visa:
Artikel
Bjud in vårdnadshavarna till ett möte och visa att matematik är mer än siffror! Det är ett bra tillfälle att öka förståelsen för vad arbetet med matematik på förskolan kan innebära.

Artikel
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med förskollärare....

Artikel
barnhand räknar klossar
Barn som redan i förskolan utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar ny forskning vid...

Artikel
Vatten och vattenlek fascinerar alltid barn. I lek och arbete med vatten kan de dessutom träna förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar. Här får du...

Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes artikelserie om undervisning i förskolan.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt lärande med olika typer av lekar, spel och pussel.

Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst, och ger förslag på...

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp motiveringar, förklaringar, resonemang och logiska slutsatser och...

Artikel
Matematiska myror och badsugna krokodiler. Clas Rosvall retas med några roliga räknerim. Ska man räkna rätt eller rimma rätt? Lurigt värre!

Artikel
En tipsrunda med matematiktema är en rolig aktivitet som passar bra på Förskolans dag, öppet hus eller andra speciella dagar. Här får du förslag på både bildfrågor och frågor där ni använder konkret...

Artikel
mattebilder
Förskolan har en viktig roll i att ge barnen grundläggande matematisk förståelse. Nu finns det ett nytt sätt: att använda bilder istället för tal. Genom att arbeta med visuellt lärande utnyttjas...

Artikel
Jämvikt på gungbrädan, Skattjakt, Klappa och räkna, Sagan i cirkeln, Sista paret ut … Här får du förslag på roliga utomhuslekar som stödjer utvecklingen av barnens matematiska förståelse.

Artikel
Du har väl inte missat de nya barnbokskaraktärerna Knorr och Koko? Böckerna bjuder på fina bilder och finurliga berättelser som samtidigt är ett stöd i förskolans arbete med matematik.

Artikel
Naturvetenskaplig kompetens handlar om att kunna förklara naturen med hjälp av vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder för att kunna dra slutsatser och förstå naturen. Det handlar också om att...

Artikel
Matematisk kompetens handlar om att ha taluppfattning och att kunna använda matematik för att lösa problem i vardagssituationer. För att utveckla matematisk kompetens behöver förskolebarn teoretiska...

Artikel
I den här artikelsamlingen med tre artiklar och tillhörande filmer belyser Ann S. Pihlgren hur förskolan kan göra för att ge barn en grundläggande matematisk förståelse. Ladda ned hela artikelserien...

Artikel
I matematikundervisningen är en viktig pusselbit att väcka intresse för och förundran över hur de matematiska redskapen kan användas. Ett viktigt arbetssätt är därför att arbeta tematiskt och...