Kurs
I den här utbildningen får du konkreta exempel, förankrade i forskning och studier, på hur du i förskolan kan arbeta med högläsning och samtal kring litteratur och andra texter.

Kurs
Default image
Ökad kunskap om olika faktorers påverkan på barns språkutveckling samt förslag på arbetssätt som stöttar barn, särskilt dem med utmaningar, i deras utveckling.

Kurs
Default image
Barn tycker om att höra en sagobok gång på gång. Hur kan man använda den drivkraften för att arbeta i riktning mot de strävansmål och förmågor som läroplanen skriver fram? Kursen ger:  introduktion...

Kurs
bok
Under det här seminariet bjuder Elvira Ashby på inspiration och verktyg för att utveckla arbetet med barns språkutveckling i förskolan.

Kurs
undervisande
En seminarieserie med uppskattade Ann S. Pihlgren. Medlemsrabatt för Förskoleforums medlemmar!

Kurs
Grej of the day i förskolan, fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om...

Kurs
Default image
Låt oss introducera matematik på tusen och ett sätt. Clas Rosvall visar hur vi med rim och allitteration, med lek och lektion och med fakta och fantasi kan göra barnen förtrogna med siffror och tal...