Artikel
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digitala verktyg och natur är inga motsatser. De berikar varandra och gör såväl natur som verktyg mer...

Artikel
Lantmätaregatan 21 teknikförskola i Göteborg är en nystartad förskoleverksamhet med teknikprofilering. Detta innebär att personal och barn tillsammans undersöker vardagsteknik, för att väcka...

Artikel
Vardagsteknik, digitalisering och programmering präglar verksamheten på teknikförskolan på Hisingen i Göteborg. Här jobbar man med teknik så mycket det bara går under dagen. – Vi försöker hitta...

Artikel
Kulan rullar sin väg när skivan i labyrintspelet lutas i olika vinklar. Barnen gör snurrpiruetter tills de blir yra i huvudet. Bladen på vindkraftverket roterar med hjälp av vinden. Den här artikeln...

Artikel
En inspirerande plats med köksträdgård, eldplats att samlas kring, ett bord att laga mat och skapa vid. Botildenborgs Skolträdgård samlar barn från Rosengård och Höja som gemensamt lär sig om odling,...

Artikel
Under två dagar visas nästan 50 kortfilmer i biograf Panoras finaste premiärsalong med plats för tvåhundra personer. 2018 kom det in runt 20 bidrag till Barnens filmfestival. 2019 är antalet filmer...

Artikel
Pojke sitter och läser bredvid en robot gjord i kartong.
Nya studier undersöker möjligheten att kombinera berättelser och experiment. Forskaren Susanne Walan anser att just berättelser ger en bra kontext, eftersom det finns en gedigen tradition kring...

Artikel
På Solgårdens förskola i Borås ville vi ge barnen en lång tidsresa. Vi ville backa så långt som till dinosauriernas tid och komma fram till idag. En resa från DÅ till NU i djur och natur. Men hur...

Artikel
Det där med elektricitet och energi kan vara abstrakt för förskolebarn. Samtidigt är hållbarhetsfrågor allt viktigare. På förskolan Vitsippan i Trollhättan ledde installationen av ett nytt...

Artikel
Digital kompetens lyfts fram i förskolans reviderade läroplan och 80 procent av landets tvååringar använder digitala plattformar. Men hur påverkas småbarnshjärnan av skärmar?

Artikel
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningsätt i arbetet med digital teknik, eftersom det finns så starka ekonomiska krafter som vill sälja in sina produkter. Och det är viktigt att vara...

Artikel
I skog och mark finns mängder att upptäcka året om. Spana efter spännande djurspår, studera mossor och lavar och låt barnen följa naturens kretslopp. Naturguiden Vide Ohlin delar med sig av sina...

Artikel
Ett vidgat naturvetenskapligt innehåll i förskolan – vad kan det handla om? I ett spännande projekt håller forskare i Kristianstad på att undersöka området i samarbete med förskollärare.

Artikel
Med projektet ”Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen” vill Högskolan Kristianstad få förskolorna i staden att jobba heltäckande och ämnesövergripande i...

Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att stötta barn i att lära om naturen och vetenskapen...

Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna av skärmar och den digitala omställningen?–...

Artikel
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen från deras första förskoledag. Använder vi dessa på ett reflekterande sätt där vi kollegialt hjälps...

Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns en risk att barnen i första hand lär sig att spela...

Artikel
Blinkande disco-kepsar med inbyggd fläkt, dörröppnare och kortlås till pojkrumsdörren. Barnprogramledaren Markus Granseth började redan som liten att upptäcka uppfinningar och experiment. I dag får...

Artikel
I den här aktiviteten får barnen gå på skattjakt efter höstlöv. För att samla era fynd kommer ni att använda en äggkartong och en mall med höstlövsbilder som ni kan ladda ner här. Tillbaka på...

Artikel
Anna Backman tog på sig de naturvetenskapliga glasögonen och såg förskolans verksamhet på ett nytt sätt. Nu driver hon utvecklingen i Kungälvs kommun, med målet att synliggöra naturvetenskap och...

Artikel
Låt barnen försöka själva och stressa inte fram något. Lyssna in deras egna tankar. De kan hjälpa varandra mycket, så ta vara på deras kompetenser. Utforska tillsammans. Det är några tips från Eva...

Artikel
Vi gör ett nytt besök hos de engagerade pedagogerna på Bolmens förskola i Varberg, denna gång för titta närmare på hur de arbetar med konstruktion.

Artikel
Använder vi digitala verktyg på ett reflekterande sätt där vi kollegialt hjälps åt att tänka kring didaktiken, finns ingen risk för någon genusfälla. Det menar förskolläraren Johan Fjellman.

Artikel
Bolmens förskola i Varberg arbetar projektinriktat och med ett utforskande arbetssätt, där digitalisering och konstruktion är bärande inslag. I denna artikel får vi titta närmare på deras arbete med...

Artikel
Vatten är gott att dricka, speciellt när det är varmt. I värmen är det också extra skönt att plaska och bada i vatten. Men varifrån kommer det rena och goda vattnet i kranen? Och finns det alltid...

Artikel
Barnens stolthet går inte att ta miste på när deras egna filmer visas på vita duken – på en riktig biograf! Det är dags för förskolornas filmfestival i Malmö. Läs om de pedagogiska vinsterna med...

Artikel
Gränsöverskridande möten mellan natur och digital teknik för en hållbar framtid – det är temat för utställningen Bordercrossing som lockat många nyfikna besökare till Haninge kommun, strax söder om...

Artikel
I tidigare publicerad artikelserie här på Förskoleforum närmar vi oss begreppet natursyn och hur vi kan använda oss av det för att tänka kring förskolans verksamhet och barns möten med naturen. I den...

Artikel
Genom att ta tillvara det som annars skulle slängts kan ni både hushålla med jordens resurser och experimentera kring växandet. Dessutom bidrar odlandet till att ni får vackra och gröna...