Kurs
Den här utbildningen i lågaffektivt förhållningssätt ger ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

Kurs
Default image
En tretimmars föreläsning med workshop om normkritiskt förhållningssätt i praktiken.

Kurs
Default image
Under den här utbildningen får pedagogerna insikt i hur viktiga relationerna på förskolan är, och en metod för att systematiskt följa upp barns utveckling och lärande.

Kurs
Default image
Under det här seminariet får du kunskap och metoder att använda i mötet med barn som haft svåra upplevelser. 

Kurs
kooperativt
På det här seminariet får deltagarna med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.

Kurs
Default image
Kursen hjälper dig att stötta barn med bristande impulskontroll och förebygga psykisk ohälsa.

Kurs
I värdegrunden och uppdraget ingår att stärka barns medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ändå säger många att barn i dag är mindre empatiska och mer jagcentrerade än tidigare och att...