Visa:
Utbildning
cirklar i rosa och gult
Den här föreläsningen från Studentlitteratur kopplar ihop förskolans uppdrag – utbildning och undervisning för alla barn – med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Kombinationen är en nyckel för...

Utbildning
Default image
Den här utbildningen riktar sig till dig som är specialpedagog. Under ett heldagsseminarium får du fördjupad teoretisk kunskap om kris och trauma hos barn samt praktiknära kunskap om handledning av...

Utbildning
grafisk illustration nonfigurativ
Den här utbildningen i lågaffektivt förhållningssätt ger ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

Utbildning
Default image
Ökad kunskap om olika faktorers påverkan på barns språkutveckling samt förslag på arbetssätt som stöttar barn, särskilt dem med utmaningar, i deras utveckling.