Kurs
Den här utbildningen i lågaffektivt förhållningssätt ger ökad förståelse om och verktyg för att hantera explosivt beteende i förskolan.

Kurs
Default image
Ökad kunskap om olika faktorers påverkan på barns språkutveckling samt förslag på arbetssätt som stöttar barn, särskilt dem med utmaningar, i deras utveckling.

Kurs
Default image
Den här utbildningen riktar sig till dig som är specialpedagog. Under ett heldagsseminarium får du fördjupad teoretisk kunskap om kris och trauma hos barn samt praktiknära kunskap om handledning av...

Kurs
Default image
Vad innebär resiliens och vilka är de psykologiska styrkor som forskningen identifierat som framgångsrika? Om det handlar denna utbildning.