Artikel
I coronavirusets spår är sammanslagningar av förskolors verksamheter nu ett faktum. Hur kan vi göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som plötsligt befinner sig på en ny förskola eller med...

Artikel
Från projektet Hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götalandsregionen (HYFS) kommer här några handtvättssånger.

Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jättesnäckor, säger förskolläraren Isabel Schoszarzek.

Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och värderingar som råder på förskolan behövs...

Artikel
Hur vägleder pedagoger barn och hur synliggörs olika normer och värderingar? Det har Anna Rantala fokuserat på i sin forskning.

Artikel
I den tredje och sista delen i serien om att möta barn med trauma i förskolan, fördjupar vi oss i det konkreta arbetet med att främja traumamedvetna verksamheter.

Artikel
I andra delen i serien om att möta och arbeta med barn med traumatiska erfarenheter fördjupar vi oss i hur trauma påverkar hjärnans utveckling och hur trauma syns i barnens beteende.

Artikel
Mindfulness-ätning, lugna rummet och mjukdjursavslappning. På förskolan Stinsen i Södra Sandby är mindfulness ett stresshanteringsverktyg för både barn och personal.

Artikel
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra deras röster hörda, är att använda sig av barnintervjuer. I denna artikel finns en färdig mall att...

Artikel
Georg 5,5 år tillhör den smartaste procenten i världen. Men förskoletiden var svår för familjen. – Vi har blivit bemötta med skepsis och ovilja att hjälpa, säger föräldrarna Jessica och Andreas.

Artikel
Anette Boye Koch arbetar som docent och forskare på pedagogutbildningen på VIA University College i Århus. Hennes ämne heter "dagtilbudspædagogik", vilket närmast kan översättas med...

Artikel
I förslaget till ny läroplan för förskolan står det att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Vad innebär detta och vad får förskollärarstudenterna med sig i sin utbildning när det...

Artikel
Mie Josefson vid Stockholms universitet forskar på omsorgens innebörder i förskolan. Det är ett ämne som i dag uppmärksammas allt mer.

Artikel
Här berättar pedagoger från två förskolor om varför man valt utevila på deras förskolor, hur de ordnat det praktiskt och vilka fördelar de ser med att låta barnen få sin sovstund utomhus.

Artikel
Någon gråter, en annan skriker högt och ett tredje barn börjar kasta sand. För ett högkänsligt barn kan de många intrycken under en helt vanlig dag på förskolan innebära en stor utmaning.

Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar på norska förskolor och det hon funnit är något...

Artikel
Ett- och tvååringarnas lekar är ofta fysiska och sensoriska, som att hoppa, jaga, springa, känna och plaska. Samtidigt är behovet av trygghet stort. Så här kan du möta de yngsta barnens behov i...

Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det att ha ett samspel av god kvalitet med en trygg och närvarande vuxen.

Artikel
Mölndal är helt blått, Norrtälje likaså. Där har alla kommunala förskolor skrivit på Förskolebrevet för att stärka barns integritet och motverka sexuella övergrepp. – Vårt mål är att inget övergrepp...

Artikel
Allt fler höjer sina röster för att uppmärksamma barns stress, så även pedagoger i förskolan. Men det är lätt att missa signalerna. I den här artikeln får du verktyg för att kartlägga stressen i...

Artikel
För att barnets hjärna ska utvecklas optimalt behövs interaktion och möten med andra människor. Vilken roll och betydelse har pedagogen i utvecklingen av barns emotionella kapacitet och sociala...

Artikel
Det är lätt att fastna i gamla kommunikationsmönster, även då de inte är framgångsrika. Låt oss därför titta närmare på hur man med ett främjande förhållningssätt når fram till möten och samtal,...

Artikel
Hur gör man när ett barn inte visar skuld eller förståelse för att ha gjort någon annan illa? Medkänslans pedagogik inriktar sig på självkännedom och medkänsla, inte bara med andra utan också med sig...

Artikel
Dagens förskola är ju en arena för lärande och utveckling. Behöver förskolebarn upp till tre års ålder en egen pedagogik? Och vad finns att tillgå om man som pedagog vill lära sig mer om de små...

Artikel
Traditionell långinskolning eller föräldraaktiv inskolning, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hellberg berättar om för- och nackdelar med de båda inskolningsmodellerna.

Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med explosiva utbrott. Men hur gör man i den stund då...

Artikel
Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum. Ett lågaffektivt förhållningssätt kan då vara...

Artikel
Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om: födelse, skuld, ondska, lidande och död. Det är ett nödvändigt och livsviktigt rum.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om omsorg vid kris och sorg på förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
En svår händelse i hemmet påverkar ofta barnets beteende i förskolan. Som pedagog gäller det att finnas till hands för barnet i förskolans vardag, och att inte lämna barnet ensamt att själv hantera...