Artikel
I Malmös kommunala förskolor finns drygt hundra förste förskollärare med uppdrag att stödja den pedagogiska utvecklingen. I ett av stadens fem utbildningsområden arbetar Birgitta Kennedy, teamledare...

Artikel
Är du nyfiken på vad en förste förskollärare gör? I denna artikel berättar Michaela Beijer Bengtsson om sin väg till uppdraget som förste förskollärare och om sina erfarenheter av yrkesrollen.

Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja, med ett starkt pedagogiskt ledarskap och ett mod...

Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna från en rad olika aktörer. Lars Thorin,...

Artikel
Hur stora barngrupperna i förskolan ska vara blev en viktig diskussion i Enköping under en period. Monica Tägtström Bergman, f.d. verksamhetschef förskola inom utbildningsförvaltningen i Enköping,...

Artikel
Monica Tägtström Bergman har lång erfarenhet som verksamhetschef och har sett de politiska vindarna blåsa åt olika håll under årens lopp. Hur påverkar det politiska styret en kommunal verksamhet som...

Artikel
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatskultur, som alla är gynnsamma för utveckling och förändring på olika sätt.

Artikel
Hur ser du som rektor på kärnan i ditt ledarskap, och vilken utgångspunkt tar du för att förverkliga din idé om ledarskapet? Att rikta blicken mot dig själv ibland är både utmanande och nyttigt –...

Artikel
Chef och medarbetare är varandras förutsättning. Men hur kan du som medarbetare förhålla dig till din chefs ledarskap? Det tittar Bim Riddersporre närmare på i den här artikeln.

Artikel
– Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag, säger Ewa Ivarson Alm, som skrivit en bok om ledarskapets utveckling i förskolan.

Artikel
Lantmätaregatan 21 teknikförskola i Göteborg är en nystartad förskoleverksamhet med teknikprofilering. Detta innebär att personal och barn tillsammans undersöker vardagsteknik, för att väcka...

Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet med att ta fram en pedagogisk deklaration är att...

Artikel
Bim Riddersporre har två stora intressen – ledarskap och föräldraskap. Hon forskar om mötet mellan föräldrar och pedagoger, men också om digitalisering och föräldrasamverkan. Här berättar hon mer om...

Artikel
Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det beror oftast på att deras verksamhet är mindre, inte...

Artikel
Anna Hellbergs träffande beskrivningar av svåra samtalssituationer i förskolan ger underlag för diskussion och reflektion i arbetslaget. Hur skulle ni ha löst situationerna? Hur kan ni utveckla ert...

Artikel
Att reflektera över hur man själv framstår och uppfattas i svåra samtal ofta mycket utvecklande för den professionella identiteten och rollen. Anna Hellberg ger råd och verktyg för hur du kan...

Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur planering, kollegialt samarbete och utvärdering...

Artikel
Med hjälp av medveten feedback kan även utmanande samtal med kollegor leda till ett fruktsamt lärande. Leg. psykolog Anna Hellberg visar hur ni kan arbeta med olika former av feedback för att...

Artikel
2008 tillträdde Laila Petersén som förskolechef i Bara, som ligger i Svedala kommun i Skåne. Hon fick då ansvaret för flera förskolor: Hattstugan, Rödluvan och Värby förskola. På förskolorna i Bara...

Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan en tid ett barnråd. Förskolechef Ulla Sundin ser barnrådet som ett sätt för förskolechefen att arbeta aktivt med demokratiuppdraget.

Artikel
Samarbetet och kommunikationen i arbetslaget är avgörande för att man ska kunna utföra sitt uppdrag i förskolan. Här får du konkreta exempel, handfasta råd och praktiska övningar som hjälper er att...

Artikel
Inspirera arbetslaget för meningsfullare utevistelse
De flesta anser att det är viktigt att barnen i förskolan får vara ute mycket. Men det är inte alla som arbetar i förskolan som tycker att det är kul att vara ute. Hur kan du som är drivande kring...

Artikel
Roller och titlar, behörigheter och kompetenser på förskolan – de tycks bli allt fler och alla bidrar de med viktig kompetens. Leif Strandberg reder ut och berättar om vem på förskolan som styr över...

Artikel
Skolinspektionen har under tre år granskat kvalitet och måluppfyllelse i svenska förskolor. Slutrapporten visar att det finns stora kvalitetsskillnader i förskolans pedagogiska uppdrag.

Artikel
Är barnskötare mindre viktiga än förskollärare? Det kom ett brev med en fråga till Leif Strandberg. Här kan du läsa vad han svarar.

Artikel
Nyss var det premiärvisning av en ny, grundläggande webbutbildning för vikarier i Göteborgs Stads förskolor. Utbildningen erbjuds alla vikarier innan de börjar jobba.

Artikel
Intresset för samverkan mellan förskola och skola blev en ingång till Karin Rönnermans aktionsforskning. Idag är hon professor vid Göteborgs universitet.

Artikel
Många förskolor behöver utveckla sina arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.

Artikel
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir det ett fantastiskt verktyg för motivation och utveckling!

Artikel
I de nya allmänna råden för förskolan är skrivningar om resursfördelning, riktat mot förskolechefer, en nyhet. Utöver det finns det ett nytt avsnitt om kommunernas tillsyn av de fristående...