Visa:
Artikel
Genom balanserade riskbedömningar av förskolegården kan man skapa en balans mellan barns bästa och risken för olyckor, berättar Emma Crawley.

Artikel
Förskolegården ska vara utmanande men samtidigt säker för barn. Men riskbedömningar är subjektiva och vad som får göras på en gård kan bero på hur fastighetsägaren ser på barn och risker, skriver...

Artikel
Förskolorna Anneberg och Mörmoskogen har planerat sina utemiljöer utifrån konceptet balanserade riskbedömningar. Barnen möts av naturlig vegetation och får själva i högre grad bedöma vad de klarar av...

Artikel
Glad flicka i träd, tittar in i kameran
Säg inte nej i onödan när barn vill klättra eller fäktas, uppmanar Ahmed Al-Breihi, projektledare i projektet Riskful Play. Fysiska utmaningar kan skapa rörelseglädje och göra att barnen blir bättre...

Artikel
Som samhällsviktig verksamhet behöver förskolan kunna fungera även under störningar i samhället. Därför bör de olika arbetslagen i förväg planera för olika scenarion och diskutera hur arbetet ska...

Artikel
När pedagoger går i pension i förtid skapas luckor och viktig kompetens försvinner. Därför har Luleå kommun jobbat med att få äldre pedagoger att stanna kvar i yrket.

Artikel
När något svårt och ofattbart inträffar på förskolan kan det vara svårt att sålla bland information och att fatta kloka beslut. Vem gör vad, när, och varför? Förberedelse är viktigt och en...

Artikel
När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till normalläge. Men minnena från händelsen finns kvar och...

Artikel
Låter namnet Fredrik Sjödin bekant? Han forskar om ljud och annan hälsa i förskolan, i förhoppningen om att det kan leder till förbättringar. Friskvård, kanske man kan kalla det!

Artikel
I Örebro kommun har namnskyltarna nu gjort sitt intåg i förskolan. Vilka är för- och nackdelarna? Förskoleforum har pratat med både personal och ledning.

Artikel
Vilken färg har din röst? Och hur använder du rösten i verksamheten? Sångpedagogen Anna Wiborg och retorikkonsulten Klara Härgestam jobbar mycket med förskolepersonalens röster. – Vi möter ofta...

Artikel
– Även om Folkhälsomyndighetens restriktioner lättat fortsätter vi att arbeta enligt den planering vi gjort inför hösten, säger rektorn Malin Berndtsson. Här berättar hon mer om hur covid-19 påverkat...

Artikel
Många förskolor arbetar sedan en tid för att skapa en giftfri miljö för barnen på förskolan. De har rensat ut, skaffat sig nya kunskaper och påverkat hela upphandlingssystemet. Men hur startade...

Artikel
Det blev skarpt läge direkt när pandemin bröt ut, och den har tvingat fram nya sätt att arbeta. Vissa förändringar har varit positiva och kommer att fortsätta framöver, berättar Monique le Roux...

Artikel
Uppdatera era riskbedömningar för att minska risken att smittas av Covid-19 på jobbet. När ni hjälps åt att identifiera risksituationer kan arbetet på förskolan bli tryggare.

Artikel
Ont i ryggen och stel i kroppen? Tunga lyft och lunch vid barnbordet? Viktoria Lindskog är personlig tränare och arbetar ofta med förskolepersonal. Här ger hon sina bästa råd för hur du tar hand om...

Artikel
Behovet av information är stort under pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och Skolverket har nyligen publicerat uppdaterade stöddokument för personal och vårdnadshavare. Du hittar dem här.

Artikel
Inte bara den fysiska miljön i förskolan ska vara tillgänglig, utan även den pedagogiska och den sociala. Medvetenheten och kunskapen om hur viktig tillgängligheten i lärmiljön är för barns...

Artikel
När ljudlarm sattes upp på förskolegården försvann stöket. De högfrekventa ljuden fick bort ungdomarna som vandaliserade och stökade till. Nu för tiden möts pedagogerna av en ren och städad miljö på...

Artikel
Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningar hos barn. Anna Claesson Ahlin ger viktiga rekommendationer för man ska agera om ett akut fall av förgiftning inträffar på förskolan.