Artikel
Hur ser vardagen ut på förskolorna nu i coronatider? Raoul Wallenbergförskolan i Bromma är en av de förskolor där verksamheten fortsätter nästan som vanligt. Men frånvaron har varit hög, såväl bland...

Artikel
Det är nog ingen som undgått de senaste veckornas utveckling i Sverige vad gäller coronaviruset. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur ni kan möta barnens frågor och funderingar på bästa sätt.

Artikel
Från projektet Hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götalandsregionen (HYFS) kommer här några handtvättssånger.

Artikel
Hur mycket rör sig förskolebarn egentligen? Forskaren Daniel Berglind har satt rörelsemätare på 400 barn på 30 förskolor för att ta reda på läget. Storleken på förskolans gård visar sig ha betydelse...

Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll hindras från att agera på ett etiskt och...

Artikel
Hur påverkas man som pedagog av att inte ha möjlighet att ge barnen riktigt vad de behöver? Eller att som rektor inte kunna skapa de förutsättningar man skulle vilja? Anna Hellberg skriver om...

Artikel
Allt fler pratar om rörelseförståelse – eller Physical Literacy som är det engelska begreppet. Det handlar om hur vi skapar förutsättningar för barns utveckling av motivation, självförtroende och...

Artikel
Bekräftelse och ett lustfyllt sätt lära känna sin egen kropp. Det är vad sexualitet ofta innebär för ett barn. Det menar Frida Särén, som är utvecklingsledare på Närhälsan, Kunskapscentrum för...

Artikel
Hopp, spring och lek! För förskolläraren Angelica Lindh är det självklart med rörelse i förskolan. Så självklart att hon startade Facebookgruppen Rörelse i förskolan för att få fart på både pedagoger...

Artikel
Yogans lugnande rörelser och andning hjälper i en vardag med många intryck och ett snabbt tempo. I artikelserien som börjar här får du både bakgrundskunskap och korta filmer med enkla och roliga...

Artikel
De senaste decenniernas tekniska utveckling har lärt oss att vår hjärna är mycket mer socialt orienterad än vi tidigare kunnat bevisa. Människans överlevnad har varit helt beroende av det sociala...

Artikel
Här fortsätter artikelserien om hur vi kan skapa en mer stressfri och känslosmart förskola. Denna gång får du veta mer om hjärnans överlevnadssystem och hur du lugnar kroppen och gör hjärnan trygg i...

Artikel
Utmattningssyndrom är vanligt bland personal i förskola och skola. Allt fler förskollärare drabbas. En av dem är Gunilla Almroth. Här berättar hon om det som ledde fram till att hon lämnade...

Artikel
Många barn i våra förskolor har varit eller är utsatta för trauma, och förskolan har stor potential att vara en viktig skyddsfaktor för dessa barn. Men för att kunna bidra till deras läkning och...

Artikel
Spring! Hoppa! Och lär! Inlärningsförmågan ökar ju mer vi rör oss. – Vi märker att barnen blir okoncentrerade och oroliga om de inte får röra sig, säger förskolläraren Madeleine Ekdahl, som jobbar på...

Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna av skärmar och den digitala omställningen?–...

Artikel
Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Och att de får infektioner är normalt, det tränar immunförsvaret. Men barn som vistas på förskola är oftare sjuka än barn som vistas hemma. Hyfs –...

Artikel
Alla som haft tjocka vantar på sig och samtidigt försökt bygga något eller göra något finmotoriskt, vet att frestelsen är stor att plocka av sig vantarna – även om det är minusgrader. Här kommer...

Artikel
En broschyr från Livsmedelsverket – om matvanor och livsmedelssäkerhet.

Artikel
Unga rör sig för lite visar en ny studie från Centrum för idrottsforskning. Och förskolan spelar en viktig roll. – Jag anser att fysisk aktivitet ska stå på schemat fem dagar i veckan, säger...

Artikel
Pedagoger som inte äter ordentlig lunch eller klagar på kroppen påverkar barnen. Studier visar att var femte flicka i sjuårsåldern vill bli smalare. – Ätstörningarna har gått ner i åldrarna, säger...

Artikel
Hur kan man prata med barn om kroppen, och hur förskolan kan främja en positiv kroppsuppfattning? Vad svarar man när barn säger att någon är ”tjock”? Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd och...

Artikel
Allergierna ökar alarmerande och framför allt hos barn. Det är viktigt att regelbundet se över miljön och rutinerna i förskolan så att både barnen som har allergier och deras föräldrar kan känna sig...

Artikel
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) verkar för. I denna artikel är det fokus på måltiderna.

Artikel
Hur kan förskolorna arbeta för bra mat- och rörelsevanor hos barnen? Denna första artikel handlar om fysisk aktivitet och utevistelsens betydelse.

Artikel
I förskolan är det ofta lite stormigt. Då behövs det en motvikt till buller, stress och ständiga intryck. Vi behöver helt enkelt lära oss lite pranayama – konsten att tämja en tiger!

Artikel
Susanne Rex, logoped och forskare, berättar om barns munmotoriska utveckling och visar hur förskolan kan stödja och stimulera utvecklingen med munmotoriska övningar. Du får också veta mer om olika...

Artikel
Små barn smittas lätt av magsjuka och smittan kan gå runt, runt bland både barn och personal. Med skärpta hygienrutiner kan ni stoppa smittspridningen på förskolan.

Artikel
Dags för bussutflykt? Eller kanske till och med en båttur? Härligt för de flesta, men inte för de barn som blir åksjuka. Att åksjuka har med balansen att göra visste du kanske, men hur ser sambandet...

Artikel
Elektricitet kan orsaka allvarliga skador som dessutom är svårbedömda eftersom de ofta inte syns på huden. Kunskap om symtom och åtgärder är därför en viktig del i säkerheten.