Anna Claesson Ahlin
Person
Anna Claesson Ahlin har tjänstgjort många år inom barn- och ungdomsmedicin. Hon arbetar i dag som överläkare inom barn- och ungdomsmedicin. Anna har skrivit en lång rad artiklar på Förskoleforum,...
Camilla Björklund
Person
Publicerat 2022-08-25 Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med...
Anna Hellberg Björklund
Person
Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskolan sedan 2011, både i större och...
Marie Lindvall Wahlberg
Person
Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Sundbyberg kommun samt...
Barbro Bruce
Person
Foto: Högskolan i Kristianstad. Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Barbro har stor erfarenhet av språkliga utmaningar såväl som...
Maria Heimer
Person
Maria Heimer är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Som utvecklingspedagog arbetade...
Mimmi Troil
Person
Mimmi von Troil är generalsekreterare för IV - Idéburen välfärd, en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. Mimmi...
Hans Persson
Person
Hans Persson är ursprungligen mellanstadielärare. Efter 20 år som lärare i grundskolan övergick han till fortbildning av lärare. Parallellt med sin undervisning har han skrivit läroböcker,...
Bodil Cronquist
Person
Bodil Cronquist är universitetsadjunkt vid Malmö högskola. Hon är kursledare för montessoriutbildningen samt undervisar blivande förskollärare och grundskollärare. Bodil har gett ut två böcker om...
Anna Barsotti
Person
Anna Barsotti arbetade i många år som ”barnomsorgsassistent för invandrarbarn” i Huddinge kommun utanför Stockholm. År 1974 hörde hon talas om verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia...
Hanna Sepp
Person
Hanna Sepp är universitetslektor vid Institutionen för Mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad. Hon har sedan många år tillbaka fokuserat sin forskning på den pedagogiska måltiden i...
Ingrid pramling
Person
Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har framför allt rört sig om barns lärande av olika innehåll i förskolans praktik, barns...
Pia Håland
Person
Pia Håland Anveden är förskollärare och beteendevetare och har arbetat med flerspråkiga och nyanlända barn både som rektor och som utvecklare inom skolan och förskolan i över fyrtio år. Hon har...
fanny davidsson
Person
Fanny Davidsson har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter från Lunds universitet. I dag driver hon företaget Människan Gruppen Världen som arbetar med utbildningar i mänskliga rättigheter och...
Mikael Hellstadius
Person
Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Han har drygt femton års erfarenhet av arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet, dels från Skolverket, dels...