Visa:
Person
Anna Hellberg Björklund
Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskolan sedan 2011, både i större och...

Person
Barbro Bruce
Foto: Högskolan i Kristianstad. Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Barbro har stor erfarenhet av språkliga utmaningar såväl som...

Person
Maria Heimer
Maria Heimer är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Som utvecklingspedagog arbetade...

Person
Marie Lindvall Wahlberg
Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Upplands-Bro kommun samt...

Person
Mimmi Troil
Mimmi von Troil är generalsekreterare för IV - Idéburen välfärd, en nationell bransch- och intresseorganisation som samlar idéburna organisationer och företag inom vård, omsorg och utbildning. Mimmi...

Person
Anna Claesson Ahlin
Anna Claesson Ahlin har tjänstgjort många år inom barn- och ungdomsmedicin. Hon arbetar i dag som överläkare inom barn- och ungdomsmedicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Anna har skrivit en...

Person
camilla björklund
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med förskollärare....

Person
Hanna Sepp
Hanna Sepp är universitetslektor vid Institutionen för Mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad. Hon har sedan många år tillbaka fokuserat sin forskning på den pedagogiska måltiden i...

Person
Ingrid pramling
Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, innehar en UNESCO professur i Early Childhood Education and Sustainable Development och är världsordförande för...

Person
Pia Håland
Pia Håland Anveden är förskollärare och beteendevetare och har arbetat med flerspråkiga och nyanlända barn både som rektor och som utvecklare inom skolan och förskolan i över fyrtio år. Hon har...

Person
Hans Persson
Hans Persson är ursprungligen mellanstadielärare. Efter 20 år som lärare i grundskolan övergick han till fortbildning av lärare. Parallellt med sin undervisning har han skrivit läroböcker,...

Person
Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Han har drygt femton års erfarenhet av arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet, dels från Skolverket, dels...

Person
Bodil Cronquist
Bodil Cronquist är universitetsadjunkt vid Malmö högskola. Hon är kursledare för montessoriutbildningen samt undervisar blivande förskollärare och grundskollärare. Bodil har gett ut två böcker om...

Person
Anna Barsotti
Anna Barsotti arbetade i många år som ”barnomsorgsassistent för invandrarbarn” i Huddinge kommun utanför Stockholm. År 1974 hörde hon talas om verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia...

Person
fanny davidsson
Fanny Davidsson har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter från Lunds universitet. I dag driver hon företaget Människan Gruppen Världen som arbetar med utbildningar i mänskliga rättigheter och...