Visa:
Person
Anna Hellberg Björklund
Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskolan sedan 2011, både i större och...

Person
Barbro Bruce
Foto: Högskolan i Kristianstad. Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Barbro har stor erfarenhet av språkliga utmaningar såväl som...

Person
Maria Heimer
Maria Heimer är verksam som författare, föreläsare och handledare och har tidigare arbetat som lärare, skolbibliotekarie och utvecklingspedagog i förskola och skola. Som utvecklingspedagog arbetade...

Person
Marita Andersson
Marita Andersson är ledarutbildad förskollärare som arbetat på många nivåer inom kommuner och privat i förskoleföretag. Engagerar och utbildar i frågor som rör ledarskap och hur vi utvecklar...

Person
fohlin
Lisa Fohlin har en förskollärarexamen och en magisterexamen i psykologi. Hon har undervisat inom ett flertal kurser på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hon är nu doktorand vid Stockholms...

Person
rosvall
Clas Rosvall är författare, pedagog och föreläsare och har i många år inspirerat och utbildat andra pedagoger i språklek. Han har gett ut flera böcker inom området och även skrivit många barnvisor...

Person
Micke Hermansson
Micke Hermansson är mellanstadielärare med 25 år i yrket. Han håller utbildningar om det kunskapslyftande, motivationshöjande och prisbelönta projektet ”Grej of the Day” – ett slags mikrolektioner...

Person
anna-carin håkansson
Anna-Carin Håkansson är fil.mag. i specialpedagogik, tal- och språkpedagog samt handledare i sorgbearbetning. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt arbete på alla stadier både vad gäller...

Person
Marie Lindvall Wahlberg
Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Upplands-Bro kommun samt...

Person
Elvira Ashby
Elvira Ashby är leg logoped och har arbetat med barn inom olika verksamheter i snart tjugo år. Hon är också författare till flera lite extra språkstimulerande barnböcker i serierna Ajja&Bajja och...

Person
Ann S. Pihlgren
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute, har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, lärarutbildare, skolpolitiker och...

Person
Elisabet Wahlström
Elisabet Wahlström arbetar inom Nacka kommun som biträdande rektor inriktning förskola. Hon har en bakgrund som mellanstadielärare, rektor och biträdande rektor. Som en av de första i landet började...

Person
Helena Olsson
Helena Olsson har lång erfarenhet som förskollärare och pedagogista och arbetar i dag som pedagogisk utvecklare i Botkyrka. Hennes huvudinriktning är att arbeta för en jämn kvalitet på en förskola,...

Person
Pia Ringborg Nilsson
Pia Ringborg Nilsson har arbetat som förskollärare i förskola och skola sedan 1985 och har i flera år även varit verksam som rektor inom både förskola och skola. I sitt arbete med...

Person
Leif Strandberg
Leif Strandberg är leg. psykolog och verksamhetsteoretiker. Han är författare och omtyckt föreläsare med Vygotskijs tankar som specialintresse. Hans senaste bok heter Läroplanen, barnen och jag – i...

Person
Maria-Pia Gottberg
Maria-Pia Gottberg är en av Sveriges främsta föreläsare och konsulter när det handlar om att bemöta barns känslor. Hon har utvecklat Friendy, ett koncept med stor spridning i Sverige, Norge och...

Person
Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Han har drygt femton års erfarenhet av arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet, dels från Skolverket, dels...

Person
fanny davidsson
Fanny Davidsson har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter från Lunds universitet. I dag driver hon företaget Människan Gruppen Världen som arbetar med utbildningar i mänskliga rättigheter och...