Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Jag undrar om jag kan skriva anteckningar med namn och födelseår. Jag är en av fyra specialpedagoger i en kommun med övervägande fristående förskolor. Vi är enbart stöd till dessa. Vi är...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej Ingrid! Vi är en stor förskola med 108 barn på 6 avdelningar. På grund av olika icke fungerande faktorer behöver vi förändra vår barngruppsorganisation. De alternativ som diskuteras nu i vår...
Image
Barbro Bruce
Hej! Just nu turas vi i personalen om att läsa i våra olika läsgrupper beroende på vilket skift vi har. Är det gynnsamt för barnens språkutveckling eller ska vi tänka om och ansvara för en grupp var...
Image
Barbro Bruce
Hej Barbro! Jag jobbar som handledare inom Läslyftet i mitt skolområde. Det kommer många funderingar kring barns skrivande och vilka bokstäver man ska introducera både till de yngre barnet (1-3 år),...
Image
Hanna Sepp
Hej! Hur mycket frukt per dag är okej att äta för barn? Hur ska man tänka när det gäller mängden fruktsocker i förhållande till rekommendationerna för vanligt socker? Tack på förhand för svar!
Image
Mikael Hellstadius
Hej! Kan det bli några rättsliga konsekvenser om en förskola inte har någon förskollärare? Att det kan få pedagogiska konsekvenser är självklart men kan det även få rättsliga följder? Kan en...
Image
Maria Heimer
Hej Maria! På min arbetsplats har vi just nu en diskussion om högläsning. Vi har hört att högläsning inför att barnen ska sova (typ godnattsaga) inte har någon gynnsam effekt på språkutvecklingen....
Image
Pia Håland Anveden
Hej! Tack för en väldigt intressant och tankeväckande artikelserie om flerspråkighet och modersmål! Jag är själv flerspråkig, och arbetar med kollegialt lärande i ett par av kommunens mångkulturella...
Image
Maria Heimer
Hej Maria! Jag vet att du har tipsat om tvillingböcker och undrar därför om du känner till någon tvillingbok för förskolebarn på portugisiska. Tack på förhand!
Image
Barbro Bruce
Hej! I vårt förskolebibliotek ska alfabetet sättas upp. Det är delade meningar hos förskollärarna, några hävdar det är viktigt att man sätter det linjärt i ordning så att barnen lär sig att e kommer...
Image
Anna Hellberg Björklund
Hej! Jag arbetar på förskola där vi har ganska mycket svårigheter gällande ett barn, socialtjänsten har blivit kontaktad och vi har samtalat med dem. Hen styr hela vår verksamhet, vi tassar på tårna...
Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Jag och mina kollegor undrar i vilket lagrum det står att vi ska förhålla oss neutrala i frågor som rör vårdnadstvister. Jag har hittat JO uttalanden om att förskola och skola ska vara...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej Ingrid! Ordet undervisning används mer och mer i förskolan, men tolkas på olika sätt, men övervägande negativt, vad jag har upplevt. Hur ska vi ställa oss till ordet och begreppet undervisning i...
Image
Anna Claesson Ahlin
Hej! Jag undrar hur vi ska bemöta ett barn som går i förskoleklass som inte är klar med vilken hand som är den dominanta. Det kan vara så att barnet är tvåhänt – ambidext, vilket vi inte vet. Jag...
Image
Mikael Hellstadius
Hej! Vi har lite funderingar kring nya GDPR som träder i kraft i maj. Jag vet att vi behöver ha koll på våra digitala register och personuppgifter mm, men vad gäller listor mm i pappersform? Får man...
Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Är det lagligt utifrån GDPR att ta bilder på barn och lämna ut analogt i en så kallat dokumentationspärm där vårdnadshavare kan se andra barn än sitt eget. Måste jag ha samtycke till...
Image
Fanny Davidsson
Hej Fanny! Vi är en grupp förskolechefer som diskuterar hur vi kan mäta barnens trygghet i förskolan. Det finns förslag på att använda sig av sociogram. Är det en metod du anser är aktuell än i dag,...
Image
Mikael Hellstadius
Hej! Jag undrar vad som gäller vid anställning av en lärare i förskolan. Kan jag räkna en lärare (för de yngre åren i skolan) som förskollärare, alltså någon som kan bedriva undervisning och ansvara...
Image
Anna Claesson Ahlin
Hej! Under perioder har vi haft extremt kallt i södra Sverige den här vintern, och jag funderar över barn och kyla/köldskador. Har du några råd om när man kan gå ut med en barngrupp på förskolan när...
Image
Maria Heimer
Hej Maria! Vi har flera förskolor som har matematik som prioriterat mål i år. Jag har jobbat mycket med boken Den lustiga lilla gubben av Nomi Cohen förut men den är omöjlig att få tag på och finns...