Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Jag undrar om jag kan skriva anteckningar med namn och födelseår. Jag är en av fyra specialpedagoger i en kommun med övervägande fristående förskolor. Vi är enbart stöd till dessa. Vi är...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej Ingrid! Vi är en stor förskola med 108 barn på 6 avdelningar. På grund av olika icke fungerande faktorer behöver vi förändra vår barngruppsorganisation. De alternativ som diskuteras nu i vår...
Image
Barbro Bruce
Hej! Just nu turas vi i personalen om att läsa i våra olika läsgrupper beroende på vilket skift vi har. Är det gynnsamt för barnens språkutveckling eller ska vi tänka om och ansvara för en grupp var...
Image
Hanna Sepp
Hej! Hur mycket frukt per dag är okej att äta för barn? Hur ska man tänka när det gäller mängden fruktsocker i förhållande till rekommendationerna för vanligt socker? Tack på förhand för svar!
Image
Mikael Hellstadius
Hej! Kan det bli några rättsliga konsekvenser om en förskola inte har någon förskollärare? Att det kan få pedagogiska konsekvenser är självklart men kan det även få rättsliga följder? Kan en...
Image
Pia Håland Anveden
Hej! Tack för en väldigt intressant och tankeväckande artikelserie om flerspråkighet och modersmål! Jag är själv flerspråkig, och arbetar med kollegialt lärande i ett par av kommunens mångkulturella...
Image
Maria Heimer
Hej Maria! Jag vet att du har tipsat om tvillingböcker och undrar därför om du känner till någon tvillingbok för förskolebarn på portugisiska. Tack på förhand!
Image
Barbro Bruce
Hej! I vårt förskolebibliotek ska alfabetet sättas upp. Det är delade meningar hos förskollärarna, några hävdar det är viktigt att man sätter det linjärt i ordning så att barnen lär sig att e kommer...
Image
Anna Hellberg Björklund
Hej! Jag arbetar på förskola där vi har ganska mycket svårigheter gällande ett barn, socialtjänsten har blivit kontaktad och vi har samtalat med dem. Hen styr hela vår verksamhet, vi tassar på tårna...
Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Jag och mina kollegor undrar i vilket lagrum det står att vi ska förhålla oss neutrala i frågor som rör vårdnadstvister. Jag har hittat JO uttalanden om att förskola och skola ska vara...
Image
Fanny Davidsson
Hej Fanny! Vi är en grupp förskolechefer som diskuterar hur vi kan mäta barnens trygghet i förskolan. Det finns förslag på att använda sig av sociogram. Är det en metod du anser är aktuell än i dag,...
Image
Mikael Hellstadius
Hej! Jag undrar vad som gäller vid anställning av en lärare i förskolan. Kan jag räkna en lärare (för de yngre åren i skolan) som förskollärare, alltså någon som kan bedriva undervisning och ansvara...
Image
Maria Heimer
Hej Maria! Vi har flera förskolor som har matematik som prioriterat mål i år. Jag har jobbat mycket med boken Den lustiga lilla gubben av Nomi Cohen förut men den är omöjlig att få tag på och finns...
Image
Barbro Bruce
Hej! Skulle du kunna tipsa oss om aktuell forskning kring det språkutvecklande arbetssättet samt definition av vad det innebär? Vi ska gå in i ett långsiktigt arbete gällande det språkutvecklande...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej! Vi har ett dokument som beskriver våra lärmiljöer på förskolan utifrån läroplanen och prioriterade mål. Skulle vi i detta fall kunna kalla lärmiljöerna för utbildningsmiljöer i stället?
Image
Maria Heimer
Hej Maria! Vi ska arbeta med tema vatten, och skulle vilja få in böcker och högläsning som en del i temat. Har du tips om bra barnböcker som handlar om vatten? Gärna både berättelser och...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej Ingrid! Vi är flera förskolor som ligger i planering att slås ihop till en stor förskola med 8-9 avdelningar. På den nya förskolan tänker man sig att arbeta ålderindelat. Men hur många...
Image
Marie Lindvall Wahlberg
i Lpfö18 så står bland mycket annat följande: ”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska...
Image
Fanny Davidsson
Hej! Jag skulle vilja ha lite hjälp med att hitta forskning/litteratur/tips om hur vi kan arbeta runt frågorna om könsöverskridande identitet och normkritiskt tänkande. Tycker det är svårt att...
Image
Anna Hellberg Björklund
Hej! Inom förskolan finns många gånger utmaningar med utåtagerande barn. Det är lätt att de blyga och inåtvända barnen glöms bort. Min fråga är: går det redan att i förskolan se tecken på vem som är...