Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Jag och mina kollegor undrar i vilket lagrum det står att vi ska förhålla oss neutrala i frågor som rör vårdnadstvister. Jag har hittat JO uttalanden om att förskola och skola ska vara...
Image
Anna Claesson Ahlin
Hej! Jag undrar hur vi ska bemöta ett barn som går i förskoleklass som inte är klar med vilken hand som är den dominanta. Det kan vara så att barnet är tvåhänt – ambidext, vilket vi inte vet. Jag...
Image
Mikael Hellstadius
Hej! Jag undrar vad som gäller vid anställning av en lärare i förskolan. Kan jag räkna en lärare (för de yngre åren i skolan) som förskollärare, alltså någon som kan bedriva undervisning och ansvara...
Image
Anna Claesson Ahlin
Hej! Under perioder har vi haft extremt kallt i södra Sverige den här vintern, och jag funderar över barn och kyla/köldskador. Har du några råd om när man kan gå ut med en barngrupp på förskolan när...
Image
Fanny Davidsson
Hej Fanny! Vi är en grupp förskolechefer som diskuterar hur vi kan mäta barnens trygghet i förskolan. Det finns förslag på att använda sig av sociogram. Är det en metod du anser är aktuell än i dag,...
Image
Marie Lindvall Wahlberg
i Lpfö18 så står bland mycket annat följande: ”Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska...
Image
Mikael Hellstadius
Hej Mikael! Jag undrar om jag kan skriva anteckningar med namn och födelseår. Jag är en av fyra specialpedagoger i en kommun med övervägande fristående förskolor. Vi är enbart stöd till dessa. Vi är...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej Ingrid! Vi är en stor förskola med 108 barn på 6 avdelningar. På grund av olika icke fungerande faktorer behöver vi förändra vår barngruppsorganisation. De alternativ som diskuteras nu i vår...
Image
Barbro Bruce
Hej! Just nu turas vi i personalen om att läsa i våra olika läsgrupper beroende på vilket skift vi har. Är det gynnsamt för barnens språkutveckling eller ska vi tänka om och ansvara för en grupp var...
Image
Anna Hellberg Björklund
Hej! Inom förskolan finns många gånger utmaningar med utåtagerande barn. Det är lätt att de blyga och inåtvända barnen glöms bort. Min fråga är: går det redan att i förskolan se tecken på vem som är...
Image
Anna Hellberg Björklund
Hejsan! På min avdelning har vi en pojke, 5 år, som kissar på sig om dagarna. Periodvis fungerar det bra både på förskolan och hemma, men sedan kommer problemet tillbaka. Vi har dialog och samarbete...
Image
Mimmi von Troil
Hej! Jag undrar hur många barn en pedagog kan ansvara för. På yngrebarnsavdelningen har vi två pedagoger på 10 barn. Men jag undrar om det finns någon lag som reglerar hur det är i barngrupper där...
Image
Pia Håland Anveden
Hej! Tack för en väldigt intressant och tankeväckande artikelserie om flerspråkighet och modersmål! Jag är själv flerspråkig, och arbetar med kollegialt lärande i ett par av kommunens mångkulturella...
Image
Camilla Björklund
Hej Camilla! Vi har just startat upp ett språk- och matematikprojekt på vår förskola. De yngre barnen, 2–3-åringarna, arbetar just nu med att erövra lägesord och mönster. En fråga som dök upp på...
Image
Anna Hellberg Björklund
Hej! Jag arbetar på förskola där vi har ganska mycket svårigheter gällande ett barn, socialtjänsten har blivit kontaktad och vi har samtalat med dem. Hen styr hela vår verksamhet, vi tassar på tårna...
Image
Maria Heimer
Hej Maria! Vi ska arbeta med tema vatten, och skulle vilja få in böcker och högläsning som en del i temat. Har du tips om bra barnböcker som handlar om vatten? Gärna både berättelser och...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej Ingrid! Vi är flera förskolor som ligger i planering att slås ihop till en stor förskola med 8-9 avdelningar. På den nya förskolan tänker man sig att arbeta ålderindelat. Men hur många...
Image
Barbro Bruce
Hej! Skulle du kunna tipsa oss om aktuell forskning kring det språkutvecklande arbetssättet samt definition av vad det innebär? Vi ska gå in i ett långsiktigt arbete gällande det språkutvecklande...
Image
Ingrid Pramling Samuelsson
Hej! Vi har ett dokument som beskriver våra lärmiljöer på förskolan utifrån läroplanen och prioriterade mål. Skulle vi i detta fall kunna kalla lärmiljöerna för utbildningsmiljöer i stället?
Image
Hanna Sepp
Hej! Hur mycket frukt per dag är okej att äta för barn? Hur ska man tänka när det gäller mängden fruktsocker i förhållande till rekommendationerna för vanligt socker? Tack på förhand för svar!