Artikel
Isbergsmodellen kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. Här kan du ladda ned och skriva ut en mall och en lista med...

Artikel
För ett år sedan startades The Rainbow, Sveriges första förskola för särbegåvade barn. I dag får 18 barn en specialpedagogiskt anpassad förskola för just deras begåvning. – Det finns något sorgligt i...

Artikel
Att utifrån betrakta och tillsammans diskutera samspel och kommunikation mellan barn och pedagoger, kan vara lärorikt och utvecklande för verksamheten. Film ger då en fantastisk möjlighet. Om och om...

Artikel
I artikelserien om isbergsmodellen tittar vi närmare på hur denna modell kan utgöra ett samtalsstöd för arbetslaget att arbeta utifrån, för att identifiera och möta behov hos förskolans barn. I denna...

Artikel
Ett barns svårigheter och utmaningar kan leda till att vi i vardagen kör fast i konflikter och motsättningar. Isbergsmodellen kan då vara ett stöd för att lyckas skifta perspektiv från det...

Artikel
Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om barnlitteratur på temat barnkonventionen. Tipsen utgår från såväl flera artiklar som specifika artiklar i barnkonventionen. Titlarna är valda utifrån att...

Artikel
Stötta barnens språk- och kunskapsutveckling genom att arbeta tematiskt i förskolan och låt högläsningen vara en del av temaarbetet. Maria Heimer berättar om hur ni kan integrera högläsningen i det...

Artikel
Här utökar Sara Wikander sin serie med populära massagesagor. Den här sagan handlar om två troll som är bästa vänner. Till sagan finns teckningar som visar rörelserna.

Artikel
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga barn? Och hur kan det viktiga samarbetet med föräldrar utvecklas? Läs Pia Håland Anvedens bok Den...

Artikel
Det filmas mycket på många förskolor. Hur kan man titta på en film från förskolan, och vilka perspektiv kan vara aktuella att välja? Och varför är det bra att titta på filmer från förskolans...

Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med särskild begåvning. Del 2 berättar om själva...

Artikel
Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och skapar sammanhang för alla. Tuula Torro och Camilla Lindgren delar med sig av goda erfarenheter...

Artikel
Brand, en storm med nedfallna träd eller utslagen kollektivtrafik? Hur påverkas förskolan av en kris och vem har ansvaret? Förskoleforum reder ut begreppen med hjälp av Claes Tovetjärn,...

Artikel
Med hela Göteborg som lärmiljö tränar barnen sociala förmågor, kommunikation och samarbete. Avdelningen Utforskaren åker på utflykter varje dag för att integrera barnen i staden. 

Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med särskild begåvning. Del 2 berättar om själva...

Artikel
Tänk att vi med små krumelurer kan läsa och skriva böcker som öppnar helt nya världar. Det är ju faktiskt fantastiskt! Men inte är det lätt. Det är en lång process för alla. I förskolan har vi...

Artikel
På landets mest hållbara förskola arbetas det intensivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Barnen och pedagogerna omvandlar Kyrkhults gamla brunnspark till en odlingspark med både...

Artikel
Under 2019 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under året.

Artikel
Relationer spelar en stor roll för både barns och föräldrars delaktighet i såväl förskolan som i samhället. I boken ”Relationell pedagogik” skriver Per Dahlbeck, Kristina Westlund och medförfattare...

Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med särskild begåvning. Del 2 berättar om själva...

Artikel
Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. I Lisa Fohlins artikelserie får du både en teoretisk grund och...

Artikel
Tvillingböcker är ett begrepp som används för böcker som finns utgivna både på barnets modersmål och andraspråk och som lånas ut tillsammans och läses parallellt. Syftet med tvillingböcker är att...

Artikel
Svårigheter med det talade språket är av olika skäl vanliga i förskoleåldern. Men när det talade språket inte räcker till finns många andra sätt för att kommunicera. Elvira Ashby (logoped) berättar...

Artikel
I NTA-studion får såväl barn som pedagoger experimentera och utbilda sig inom naturvetenskap och teknik under ledning av en anställd NTA-pedagog. I Hässelby-Vällingby ska naturvetenskap och teknik...

Artikel
Hur kan utveckling ske på ett långsiktigt systematiskt sätt? En bra start i processinriktat arbete är att utgå från det nuläge som råder och kartlägga det för att få syn på utvecklingsområden och...

Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll hindras från att agera på ett etiskt och...

Artikel
Förskolläraren Maria Högberg berättar om hur hon arbetar med Greenscreen – ett verktyg som väcker nyfikenhet kring digital teknik och som ger upphov till många spännande samtal kring film och bilder:...

Artikel
Hur påverkas man som pedagog av att inte ha möjlighet att ge barnen riktigt vad de behöver? Eller att som rektor inte kunna skapa de förutsättningar man skulle vilja? Anna Hellberg skriver om...

Artikel
”Jag vill jätte, jätte, jättegärna prata med er, men jag kan inte” förmedlar en flicka till sina kamrater i en av berättelserna i boken Pratlust och talängslan. Författaren Carina Engström (red.)...

Artikel
Böcker är fantastiska pedagogiska redskap. Men det räcker givetvis inte att öppna vilken bok som helst och läsa för att barn ska lära sig. Didaktiken framträder i hur och vad som lyfts fram i bild...