Artikel
Logopeden och författaren Elvira Ashby har skrivit många artiklar för Förskoleforum, och nu är hon aktuell med en ny bok om att stimulera barns språkutveckling. Här berättar hon om sina tankar bakom...

Artikel
Finns det problem med digitaliserad information från förskola till föräldrar? Bim Riddersporre tittar i denna artikel på de utmaningar som är förknippade med en ökad användning av digitala verktyg i...

Artikel
Du vet väl att förskolor kan söka EU-bidrag för pedagogiskt utbyte med andra länder? Och vill ni inte driva ett eget projekt finns det många projekt där andra länder söker deltagare. Ulrika Glaser...

Artikel
Hur kan samverkan mellan förskola och vårdnadshavare påverkas av att vi numera lever i digitaliseringens tid? Det lyfter Bim Riddersporre fram i denna artikel.

Artikel
– Resultaten i min avhandling säger delvis emot tidigare forskning som menar att pedagogerna och läroplanens skrivningar i hög grad styr barns aktiviteter och intressen, säger Emilie Moberg. Hennes...

Artikel
Hur skapar vi möjligheter för barns delaktighet och inflytande i filmskapandet? Vad har vi själva för kunskap inom MIK, medie- och informationskunskap? Isabelle Kristensen, förskolechef i Kungsbacka,...

Artikel
Tänk att det går att skapa en liten matta till dockskåpet av garntrådar, eller en bild att avnjuta på väggen, eller en väska till dockan! Här får du veta hur det går till.

Artikel
Det behöver byggas runt 750 förskolor de närmaste åren, enligt Sveriges kommuner och landsting, som ser ”nyckelfärdiga” typförskolor som ett sätt att snabbare få fram kostnadseffektiva...

Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utvecklingssamtal, och två enkla mallar – en för inbjudan och en för dokumentation av samtalen.

Artikel
Pedagoger har en viktig roll i att upptäckta barn med särskilda behov. En del ovanliga beteenden är ofta kopplade till autismspektrumtillstånd. Elisabeth Nilsson Jobs går igenom vad pedagoger i...

Artikel
Att arbeta med film som verktyg är i dag en möjlighet allt längre ner i åldrarna, eftersom digitala verktyg blir vanligare. Det menar Henrik Krantz som på Göteborgsregionen arbetar som projektledare...

Artikel
Hon kallas de yngstas Stephen King och tror att skräck kan väcka läslust. Möt Jonna Björnstjerna, som är aktuell med boken Den underbara familjen Kanin och spöktåget.

Artikel
I vår artikelserie om hur vi kan hjälpa barn med uttalet har vi nu kommit fram till de allra krångligaste språkljuden: r-, tje- och sje-ljuden. Här följer logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur man...

Artikel
Slitna träpinnar eller en glad start? Möt två förskolor som arbetar med staketet utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Artikel
Kommunikationsarbetet i förskolan är ofta osynligt och personalen behöver få bättre förutsättningar för att genomföra denna viktiga del av yrket. Det menar Linn Eckeskog, Umeå universitet, som i sin...

Artikel
På Vikingens förskola står leken alltid i fokus, inte minst i början av höstterminen när barnen ska hitta sina roller och nya grupper formas. – Det är ett skönt kvitto att lekens betydelse skrevs...

Artikel
I denna del av vår artikelserie om språkljud har vi kommit fram till det luriga L-ljudet. Här kan du läsa logoped Elvira Ashbys bästa tips för hur du hjälper barnen med uttalet av just L.

Artikel
Terminsstarten är intensiv med introduktion av nya barn, nya föräldrar och ofta även ny personal som saknar pedagogisk utbildning. På Förskoleforum hittar du artiklar och arbetsbesparande mallar som...

Artikel
Det lågaffektiva förhållningssättet är utvecklat för att på ett etiskt försvarbart sätt hantera känslostarka situationer. Ett missförstånd är ibland att förhållningssättet är kravlöst, vilket inte...

Artikel
Ny forskning från Högskolan i Gävle visar att barn som saknar känslomässiga band till naturen inte skyddar den.

Artikel
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. De bistår med matnyttig information som hjälper förskolornas verksamhet i Sverige. Här får du mer kunskap om DO...

Artikel
Låt korridoren bli en cykelbana, låt hallen kvittra eller ha en samlingstrappa i kapprummet. Två förskolor ger tips på hur outnyttjade kvadratmetrar kan förvandlas till pedagogisk verksamhet.

Artikel
Lek
Tillit, kreativitet, samverkan, skapande och lek är de mänskliga förmågor som står högst i kurs hos Stockholmsbaserade Tillitsverket. I deras vardag förvandlas clementiner till guldklimpar, golvet...

Artikel
Kan man mäta en förskolas kvalitet? Får tystnadsplikten någonsin brytas? Och var går gränsen för det kompensatoriska uppdraget? Boken "Förskolan – uppdrag och juridik" ger svar på juridiska frågor i...

Artikel
Vilken dag är det i dag? Måste jag ha jacka på mig? Vad blir det till lunch? Det är frågor som förskolans pedagoger får höra många gånger varje dag. På Råå förskola finns det numera en robot i...

Artikel
Det har återigen kommit brev med en undran till Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker. Denna gång handlar frågeställningen om högläsning. Här kan du läsa hur han svarar.

Artikel
Inger Biret Kvernmo Gaup är utbildad samisk vägvisare och arbetar med att stärka det samiska språket och synliggöra den samiska kulturen.

Artikel
Slurp, smask och smack! Bär, frukt, frys och lite gröna blad! Ta en svalkande paus i sommarvärmen med några smarriga fruktdrinkar.

Artikel
På Solgårdens förskola i Borås har man tidigare haft ett stort dinosaurieprojekt. Det ledde sedan vidare i evolutionen, och mammutar och sabeltandade tigrar invaderade förskolan …

Artikel
Elisabeth Nilsson Jobs har fokus på funktionshinder och styrkor vid autismspektrumtillstånd. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen ”Recognizing Disability and Ability in Young Autistic...