Artikel
Barn ritar för att uttrycka sig, förstå, skapa sammanhang, gestalta, bearbeta och lösa problem. Men när barn ritar teckningar som innehåller våldsinslag eller sexuella inslag, hur kan man tänka och...

Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan...

Artikel
Mat och måltider är en viktig del av förskolans vardag, och kan ibland leda till friktion mellan barn, föräldrar och personal. Det kan då handla om föräldrars önskemål och krav på kulturellt eller...

Artikel
I coronavirusets spår är sammanslagningar av förskolors verksamheter nu ett faktum. Hur kan vi göra vardagen så trygg som möjligt för de barn som plötsligt befinner sig på en ny förskola eller med...

Artikel
Medvetna relationer höjer pedagogiken. Läs om symmetriska och asymmetriska relationer mellan pedagoger, barn och föräldrar och begreppet relationell pedagogik.

Artikel
Det är viktigt att variera läsutbudet i förskolan, att läsa såväl skönlitterära texter som faktatexter. Faktatexter ställer andra krav på läsaren än berättande texter. Vad utmärker en faktatext och...

Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan...

Artikel
Konfessionella inslag, såsom bordsbön och gudstjänster, ska vara frivilligt i en religiös förskola. Men det kan vara svårt att förmedla till barn. Samtidigt utmanas Kristen förskola i Växjö av...

Artikel
”Runt, runt i handen, tre varv till. Ett steg, två steg, kille-kille-kill.” Det är roligt att rimma, ramsa och ljudleka med barn. Men det är inte bara underhållande – det stöttar också...

Artikel
Skolbibliotekarie Maria Heimer tipsar än en gång om inspirerande barnlitteratur, denna gång på temat matematik. Låt dig inspireras av allt ifrån räknesagor till lekar för att upptäcka matematik runt...

Artikel
Fristående förskolor får ha konfessionella inslag i sin utbildning. Men det kan uppstå svåra frågor i möten mellan demokratiska värden och respekt för religion. I den kommunala förskolan får barn...

Artikel
Ett- och tvååringarnas lekar är ofta fysiska och sensoriska, som att hoppa, jaga, springa, känna och plaska. Samtidigt är behovet av trygghet stort. Så här kan du möta de yngsta barnens behov i...

Artikel
Madeleine Sjöman intresserar sig för de barn som inte har någon diagnos men som ändå har svårigheter i socialt samspel och kan ha svårt att lära sig. – Min forskning visar att barn med...

Artikel
Åre kommuns samtliga förskolor med sammanlagt cirka hundra anställda, har i tre års tid arbetat med en gemensam pedagogisk helhetsidé. Nu börjar resultatet synas!

Artikel
Det är nog ingen som undgått de senaste veckornas utveckling i Sverige vad gäller coronaviruset. Leg. psykolog Anna Hellberg ger råd om hur ni kan möta barnens frågor och funderingar på bästa sätt.

Artikel
I Malmös kommunala förskolor finns drygt hundra förste förskollärare med uppdrag att stödja den pedagogiska utvecklingen. I ett av stadens fem utbildningsområden arbetar Birgitta Kennedy, teamledare...

Artikel
Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon poängterar hur pedagogernas närvaro i det...

Artikel
Från projektet Hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götalandsregionen (HYFS) kommer här några handtvättssånger.

Artikel
Är du nyfiken på vad en förste förskollärare gör? I denna artikel berättar Michaela Beijer Bengtsson om sin väg till uppdraget som förste förskollärare och om sina erfarenheter av yrkesrollen.

Artikel
Blir du irriterad eller stressad när vårdnadshavare inte lämnar eller hämtar sina barn i tid? Eller när kollegerna är sena till möten? Det är egentligen inte så konstigt, eftersom förskolans...

Artikel
Att ”uggla” med barn för att stötta deras språkutveckling har logopeden Elvira Ashby skrivit om i en tidigare artikel på Förskoleforum. Nu har hon varit ute i förskolan och studerat pedagogers...

Artikel
Att komma väl förberedd till sitt lönesamtal för att lämna ett konkret förslag till ny lön är sedan tre år en självklarhet för medarbetarna på Maria Park förskolor.

Artikel
Skriften Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen används av många förskolor som stöd när man pratar med barnen om kroppen, gränser och integritet. Hösten 2019 lanserades ett nytt arbetsmaterial som...

Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas skapas, och i den nya boken Trygg och lärande...

Artikel
Som förskolepedagog har du säkert upplevt både språkförbistring och missförstånd. Kommunikationen i dagens förskola är ofta ”interkulturell”. Vilka konsekvenser detta kan få pratar vi kanske för...

Artikel
Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utifrån Bishops sex universella matematiska aktiviteter kan man dela in olika områden för matematisk...

Artikel
Digitala verktyg är nytt för många pedagoger och väcker ibland osäkerhet och frustration. Jag tror att vi som undervisar i förskolan behöver tid för att lära oss och undersöka verktygen själva för...

Artikel
Tom Tits Experiment fortbildar förskolepersonal för att väcka intresse för naturvetenskap. De har nu utbildat personal i Södertäljes samtliga förskolor. – Muffins med frosting kan vara kemi, säger...

Artikel
Globaliseringen och migrationen har de senaste åren gjort att den etniska, kulturella, religiösa, sociala och språkliga mångfalden i den svenska förskolan har ökat. Men vad får egentligen detta för...

Artikel
Alla barn ska i förskolan få möjlighet att utveckla sitt språk. Tuula Torro och Camilla Lindgren har fördjupat sig i de nya skrivningarna om språk och kommunikation i läroplanen 2018, och i denna...