Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – O.

Artikel
Spring! Hoppa! Och lär! Inlärningsförmågan ökar ju mer vi rör oss. – Vi märker att barnen blir okoncentrerade och oroliga om de inte får röra sig, säger förskolläraren Madeleine Ekdahl, som jobbar på...

Artikel
Den omtalade norska filmen Barndom handlar om förskolan och har skapat debatt om lekens betydelse. Här får du träffa filmaren och skribenten Margreth Olin som gjort filmen.

Artikel
Ett sätt för att utöver den dagliga samvaron få ta del av barnens eget perspektiv och för att göra deras röster hörda, är att använda sig av barnintervjuer. I denna artikel finns en färdig mall att...

Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att stötta barn i att lära om naturen och vetenskapen...

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – N.

Artikel
I den här artikeln får du underlag för att diskutera och utveckla arbetet med tre- och fyraåringarna i er förskola. Beskrivningen är ett fristående komplement till leg. psykolog Karin Österlunds...

Artikel
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18. Den insats som Skolverket nu drar igång för att implementera läroplanen innehåller bland annat ett...

Artikel
Som pedagog för tre- och fyraåringar har man ofta fullt upp med att försöka hänga med i den strida strömmen av frågor och funderingar. Dessutom uppstår många förhandlingar och konflikter under dagen...

Artikel
När är det Förskolans dag 2019? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag och Vegetariska världsdagen? I den här listan får du en översikt över viktiga datum 2018.

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – M.

Artikel
Nu kan du som arbetar inom förskolan delta i arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur digitaliseringen ska förverkligas i framtiden. Detta sker genom digitala deltagaraktiva möten, så kallade...

Artikel
Har du upptäckt Barnombudsmannens nya webbplats med stödmaterial om barnkonventionen? Här berättar vi om det nya materialet och tipsar även om annat inspirations- och metodmaterial som ger stöd i...

Artikel
Inför nya året – 2019 – har Förskoleforums redaktion tagit fram en mall för ett årshjul med kalendarium, som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet med kalendarium, antecknings- och...

Artikel
De är ofta inblandade i konflikter och har skämtsamt kallats samhällets våldsammaste grupp. Och de kan konsten att ställa frågan ”Varför?” i ett oändligt antal led. Säkert känner du igen tre- och...

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – L.

Artikel
Källkritik i förskolan handlar om att medvetandegöra barnen och att lära dem att ställa frågor. Detta enligt Linda Malmsten, verksamhetsutvecklare inom IKT, som har många tips och idéer om hur ett...

Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2019.

Artikel
Matematik varje dag ända fram till jul! Ladda ned årets julkalender som bjuder på 24 dagar med roliga matematikaktiviteter och matematiksamtal där barnen får möjlighet att lära, tänka kring och...

Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2019.

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – K.

Artikel
En ny studie visar att det finns förskolor i mångkulturella områden som inte ger barnen tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför behövs en språkpolicy, som förtydligar de olika språkens...

Artikel
Lek
Leka för lekens egen skull eller leka för att lära? Synen på förskolebarns lek är en viktig fråga när ändringar görs i läroplanen. Leif Strandberg berättar om sin syn på lekens värde, med...

Artikel
Kroppslig integritet blev det första temat när Verbala Stigar förskolor i Årsta bytte inriktning på sina föräldramöten – från rent informativa möten till mer aktiva möten med öppna diskussioner i...

Artikel
Paddor som pedagogiskt redskap och appar som lär ut både språk och matematik är vanliga inslag i förskolans vardag. Men hur påverkas barnens hjärna av skärmar och den digitala omställningen?–...

Artikel
Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan rimma, sjunga och skoja kring alfabetets alla bokstäver. Ladda ned veckans bokstav – J.

Artikel
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmodell skapar problem för dessa. "Ungefär 5 000 barn riskerar att stå utan förskola om de fria...

Artikel
Pia Williams forskning är inriktad mot studier av barns samspel och det lärande som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna. Ett av hennes forskningsintressen rör barns möjligheter att lära och...

Artikel
På Daggkåpan i Huddinge där Johan Fjellman arbetar, finns digitala verktyg tillgängliga för barnen från deras första förskoledag. Använder vi dessa på ett reflekterande sätt där vi kollegialt hjälps...

Artikel
Ny forskning visar att det kan vara problematiskt att använda datorplattor och appar i stället för traditionella aktiviteter i förskolan. Det finns en risk att barnen i första hand lär sig att spela...