Artikel
Hur kan utveckling ske på ett långsiktigt systematiskt sätt? En bra start i processinriktat arbete är att utgå från det nuläge som råder och kartlägga det för att få syn på utvecklingsområden och...

Artikel
Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll hindras från att agera på ett etiskt och...

Artikel
Förskolläraren Maria Högberg berättar om hur hon arbetar med Greenscreen – ett verktyg som väcker nyfikenhet kring digital teknik och som ger upphov till många spännande samtal kring film och bilder:...

Artikel
Hur påverkas man som pedagog av att inte ha möjlighet att ge barnen riktigt vad de behöver? Eller att som rektor inte kunna skapa de förutsättningar man skulle vilja? Anna Hellberg skriver om...

Artikel
”Jag vill jätte, jätte, jättegärna prata med er, men jag kan inte” förmedlar en flicka till sin klass i en av berättelserna i boken Pratlust och talängslan. Författaren Carina Engström (red.) skriver...

Artikel
Böcker är fantastiska pedagogiska redskap. Men det räcker givetvis inte att öppna vilken bok som helst och läsa för att barn ska lära sig. Didaktiken framträder i hur och vad som lyfts fram i bild...

Artikel
När är det Förskolans dag 2020? När infaller påsken? Och när är det dags för Barnkonventionens dag och Vegetariska världsdagen? I den här listan får du en översikt över viktiga datum 2020.

Artikel
Robin Samuelssons forskning handlar om hur det går till när barn tidigt lär sig något nytt. Genom att observera barn med svenska som andraspråk har han sett hur leken skapar gynnsamma ramar för hur...

Artikel
När Tuula Torro och Camilla Lindgren startade förskola var trygghet och inkludering grundpelare i den pedagogiska visionen. Mottot som de fortfarande arbetar efter lyder ”Jag är bra och duger som jag...

Artikel
I dag pratar vart femte barn i förskolan mer än ett språk, och kraven på att arbeta med språklig och kulturell mångfald är tydliga i Lpfö 18. I den här artikeln får du många konkreta exempel på hur...

Artikel
Diameter, frekvens, volym, parallellogram … Den här enkla och tydliga ordlistan förklarar grundläggande matematiska begrepp på ett lättillgängligt sätt. 

Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jättesnäckor, säger förskolläraren Isabel Schoszarzek.

Artikel
Inför nya året – 2020 – har vi uppdaterat Förskoleforums populära årshjul som ni kan använda i er verksamhet. Ladda ned årshjulet för 2020 med kalendarium, antecknings- och skrivfält för varje månad.

Artikel
Ärlighet varar längst. Berätta därför för vårdnadshavarna, på ett professionellt sätt, om dagen varit stökig. Men se till att det finns ett högt grundförtroende. Glöm heller inte att berätta om...

Artikel
▶️ Artikel med film. I den här filmen visar yogalärare Filippa Odevall hur ni lejonandas – en övning som expanderar lungorna och syresätter kroppen.

Artikel
Hur stora barngrupperna i förskolan ska vara blev en viktig diskussion i Enköping under en period. Monica Tägtström Bergman, f.d. verksamhetschef förskola inom utbildningsförvaltningen i Enköping,...

Artikel
Den här mallen för noteringar om barnens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2020.

Artikel
Lek med språket varje dag fram till jul med årets rimmande julkalender! Kalendern består av 24 språkutvecklande rimgåtor med bilder – allt på temat julklappar och önskelistor.

Artikel
Den här mallen för noteringar om personalens närvaro kan du fylla i direkt på skärmen eller skriva ut och fylla i för hand. Närvarolistan täcker hela 2020.

Artikel
Sitter normerna i väggarna? I projektet ”Normmedvetna rum” undersöker forskare just det. Slutsatsen? Flyttbara lekhörnor som går att kombinera och därmed krossar normer.

Artikel
När vi pratar om digitala verktyg i förskolan är natur knappast det första vi tänker på. Men digitala verktyg och natur är inga motsatser. De berikar varandra och gör såväl natur som verktyg mer...

Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmodellen Bygga Broar utför förskolorna ett långsiktigt värdegrundsarbete.

Artikel
Brummande bilar eller rollek med dockor. Genom leken utforskar och lär barnen. Men hur får vi alla barn att leka med alla leksaker?

Artikel
I Wanås Konst skulpturpark får barnen undersöka digital teknik analogt mitt i den skånska bokskogen. Läs om deras workshops och få inspiration till egna aktiviteter!

Artikel
För vissa barn är det svårt att läsa av och följa de oskrivna sociala reglerna. Eva-Lotta Heide, leg. logoped, skriver i sin bok om det komplexa samspelsområdet, och om konkreta strategier som kan...

Artikel
Ann-Mari Holmström är språkpedagog i Olofströms kommun, där hon hjälper 36 förskoleavdelningar att fördjupa sitt språkutvecklande arbete. Här berättar hon om sin tjänst och ger goda råd och lästips.

Artikel
Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. I över tio år har hon utbildat förskolepersonal kring jämställdhet och normkritik och har...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om högläsning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
En förskola med nio barn, en enda avdelning och flera mil till närmaste grannförskola att samverka med. Hur ser dagarna ut på en sådan förskola? Följ med till Landöns förskola i den jämtländska...

Artikel
Ljus på gravar och i pumpor, hedrande av de döda och barn som busar i höstmörkret. I månadsskiftet oktober–november infaller Alla helgons dag och Halloween. Men vilken dag är vilken och hur hänger de...